Mnogość pożyczek dla przedsiębiorstw w regionach

Szukając finansowania dla swojej działalności z funduszy unijnych, firmy mogą pomyśleć o produktach dostępnych dla nich w poszczególnych województwach.

Publikacja: 15.05.2024 04:30

Pożyczki dostępne w regionach mogą być przeznaczone m.in. na zakup maszyn

Pożyczki dostępne w regionach mogą być przeznaczone m.in. na zakup maszyn

Foto: AdobeStock

Z przygotowanego przez PARP raportu o stanie małych i średnich firm za 2023 r. wynika, że najważniejszym źródłem ich finansowania są środki własne (69,3 proc.). Na drugim miejscu, dalece jednak mniej popularnym, są kredyty i pożyczki (7,33 proc.).

Odpowiedzią na stosunkowo niską popularność pożyczek wśród mikro-, małych i średnich firm mogą być finansowane ze środków unijnych pożyczki przeznaczone dla przedsiębiorstw z poszczególnych regionów kraju. Pożyczek udzielają wybrane instytucje finansujące, współpracujące z BGK, tj. fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze i komercyjne, fundacje i stowarzyszenia. Ich zadaniem jest również kompleksowa pomoc w przeprowadzeniu przez całą procedurę uzyskania pożyczki.

Do dyspozycji są m.in. Pożyczka inwestycyjna i Mała pożyczka inwestycyjna dla firm z województwa wielkopolskiego, Pożyczka dla MŚP z województwa świętokrzyskiego, Pożyczka na cyfryzację oraz Pożyczka na innowacje dla firm z województwa podlaskiego czy też Pożyczka rozwojowa dla przedsiębiorstw z województw łódzkiego i lubelskiego.

Cechą wspólną pożyczek jest to, że oferują finansowanie na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe. I tak np. Mała pożyczka inwestycyjna dla mikro-, małych i średnich firm, także start-upów, oferuje finansowanie do 500 tys. zł ze stałym oprocentowaniem na poziomie od 2,84 proc. w skali roku. Celem finansowania jest wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku, a także podniesienie konkurencyjności firm. Pożyczka może być przy tym przeznaczona na:

– tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie im kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,

– rozszerzanie działalności,

– wzmocnienie podstawowej działalności firmy, realizację nowych projektów,

– przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania, w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

Pożyczkę trzeba spłacić w ciągu nie więcej niż siedmiu lat. Możliwa jest sześciomiesięczna karencja w spłacie kapitału. Nie ma opłat i prowizji, nie jest wymagany wkład własny.

Bardzo podobna jest Pożyczka inwestycyjna dla firm z województwa wielkopolskiego. Adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Może być przeznaczona na:

– zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz ich montaż, instalację i uruchomienie,

– zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem, – roboty budowlane i materiały niezbędne do wykonania tych robót.

Wyższe jest finansowanie, które mieści się między 500 tys. a 2,35 mln zł. Okres spłaty sięga dziesięciu lat, możliwa jest ośmiomiesięczna karencja.

Ciekawym produktem są pożyczki rozwojowe dla mikro-, małych i średnich firm, w tym start-upów, z województw łódzkiego i lubelskiego. W tym drugim przypadku można liczyć na finansowanie w wysokości do 2 mln zł z oprocentowaniem 2 proc. w skali roku. Okres spłaty to dziesięć lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału. Pieniądze mogą być spożytkowane m.in. na wprowadzenie na rynek nowych lub udoskonalonych produktów, usług czy technologii, wdrożenie w przedsiębiorstwie nowoczesnych technologii IT, a także na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Pożyczka dla firm z województwa łódzkiego może być przeznaczona na dostarczenie kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa, na realizację nowych projektów, może też być przeznaczona na działania umożliwiające wejście przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne lub na nowe rozwiązania. Trzeba ją spłacić w ciągu dziesięciu lat. Możliwa jest sześciomiesięczna karencja.

Z przygotowanego przez PARP raportu o stanie małych i średnich firm za 2023 r. wynika, że najważniejszym źródłem ich finansowania są środki własne (69,3 proc.). Na drugim miejscu, dalece jednak mniej popularnym, są kredyty i pożyczki (7,33 proc.).

Odpowiedzią na stosunkowo niską popularność pożyczek wśród mikro-, małych i średnich firm mogą być finansowane ze środków unijnych pożyczki przeznaczone dla przedsiębiorstw z poszczególnych regionów kraju. Pożyczek udzielają wybrane instytucje finansujące, współpracujące z BGK, tj. fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze i komercyjne, fundacje i stowarzyszenia. Ich zadaniem jest również kompleksowa pomoc w przeprowadzeniu przez całą procedurę uzyskania pożyczki.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
SEC uchyla drzwi dla etherowych funduszy ETF
Finanse
Rynek liczy, że SEC zatwierdzi ETF-y na ether
Finanse
MF: W nowej radzie fiskalnej mają zasiadać niezależni eksperci i praktycy
Finanse
Niemcy dały zgodę na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów
Finanse
G7 i UE chcą przejąć dochody z rosyjskich aktywów. MFW broni Kremla
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy