Kristalina Georgiewa bliżej drugiej kadencji w MFW. Jakie przed nią wyzwania?

Ministrowie finansów UE poparli kandydaturę Kristaliny Georgiewej na drugą kadencję szefowej MFW. Wcześniej ministrowie ustalili elementy unii rynków kapitałowych do 2029 r.

Publikacja: 13.03.2024 11:05

Kristalina Georgiewa

Kristalina Georgiewa

Foto: Bloomberg

Kadencja dyrektor generalnej Funduszu dobiega końca 30 września. Zgodnie z tradycją kraje europejskie proponują kandydata na szefa MFW, a Amerykanie decydują o mianowaniu prezesa Banku Światowego. — Unijni ministrowie postanowili wspólnie poprzeć Georgiewą na drugą kadencję dyrektora generalnego MFW — ogłosił rzecznik belgijskiej prezydencji.

Nie było innych kandydatur. Bułgarka jest drugą kobietą, po Christine Lagarde, kierującą tą instytucją, pierwszą osobą z dawnego bloku wschodniego, dwunastym dyrektorem generalnym od czasu utworzenia MFW w 1944 r. Ta „wieczna optymistka”, jak się sama określa, przeprowadziła Fundusz przez okres dużych wstrząsów dla gospodarki świata, od pandemii po agresję Rosji na Ukrainę. To ona przyczyniła się do zapewnienia dużych pożyczek Ukrainie, nadzorowała restrukturyzacje długu Argentyny, starała się pomóc Chinom w restrukturyzacji długu. Naraziła się niektórym za naciski, by uznać zmianę klimatu za czynnik w raportach o stanie gospodarek krajów członkowskich.

Czytaj więcej

Węgry nie dostaną pieniędzy? Europarlament przeciwko Komisji Europejskiej

Wcześniej ministrowie ustalili najważniejsze elementy składowe unii rynków kapitałowych, którą ma powstać w ciągu 5 lat do 2029 r., aby przyciągać do Europy kapitał prywatny i pomóc w sfinansowaniu kosztownego przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę. Prace nad unią zaczną nowy Parlament i Komisja UE w II półroczu — pisze Reuters.

Zadaniem Komisji będzie ocena, co przeszkadza w rozwoju w Unii rynku sekurytyzacji (zamiany pożyczek na papiery wartościowe), jak poprawić nadzór finansowy, zaproponować sposoby harmonizacji różnych krajowych przepisów księgowania, dalszy rozwój i ulepszenie paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP). Wspólnie z organami nadzoru ma zbadać, jak można zmniejszyć gąszcz przepisów i koszty transakcji zwłaszcza dla mniejszych uczestników rynku.

Komisja wspólnie z rządami krajów Unii mają uprościć przepisy o utracie płynności przez firmy, ujednolicić wymogi dotyczące notowań na giełdach europejskich, obniżyć ich koszty, uatrakcyjnić korzystanie z akcji i obligacji, ułatwić dostęp do informacji rynkowych, uprościć inwestycje transgraniczne.

Rządy krajów UE powinny zapewnić zachęty podatkowe firmom w podwyższaniu kapitału akcjami, a nie nowymi kredytami, mają wspierać inwestowanie w papiery wartościowe, dostosowując systemy podatku dochodowego, uczyć obywateli o dostępnych opcjach inwestowania na rynkach kapitałowych jako alternatywa dla oszczędzania w bankach.

Sektor finansów ma oferować łatwe w użyciu i bezpieczne interfejsy cyfrowe dla wszystkich klientów indywidualnych, aby mieli dostęp do usług finansowych w całej Unii Europejskiej.

Finanse
Kłopoty z wyborem nowych władz PFR. Brakuje chętnych
Finanse
Łatwiej o kredyty z EBI na obronność
Finanse
Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI: Lepsza szybka korekta
Finanse
Idą dopłaty, aktywa PPK w górę, mało uczestników
Finanse
Samorządy z trudem odzyskują długi od nierzetelnych mieszkańców