Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego ma być posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozróżnienie na te dwie formy jest ważne zarówno z punktu widzenia osób ubiegających się o te środki, jak i samorządów, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków, ich weryfikację oraz dokonywanie wypłat.

Głównym celem powstania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest likwidacja zanieczyszczeń powodujących smog. CEEB ma być też m.in. narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

W okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy mieli obowiązek wprowadzenia do ewidencji danych o źródłach ogrzewania nieruchomości. Swoją deklarację mogli złożyć na dwa sposoby – wypełniając ją online lub składając w urzędzie gminy lub miasta w formie papierowej. Zgłoszenia złożone tą drugą drogą są wprowadzane do systemu przez urzędników.

Czytaj więcej

Dodatek węglowy dla wszystkich? Senat chce rozszerzyć zakres wsparcia

W trakcie tworzenia rejestru znaleziono dla niego również inne zastosowanie. Kiedy pod koniec ubiegłego roku uchwalono przepisy o tzw. dodatku osłonowym (komunikowanym jako jedno z głównych narzędzi tarczy antyinflacyjnej), jego wypłatę częściowo powiązano z posiadaniem wpisu do CEEB.

Szybko okazało się jednak, że liczba osób realnie potrzebujących wsparcia, a nieposiadających wpisu, jest na tyle duża, że już w trakcie zbierania wniosków (czyli w styczniu br.) wprowadzono zmianę przewidującą, że by otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, nie trzeba mieć wpisu. Wystarczy złożenie wniosku (dokonanie zgłoszenia) do urzędu miasta lub gminy.

W przyjętej 5 sierpnia br. przez Sejm ustawie o dodatku węglowym zastosowano podobne rozwiązanie. – Podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – informuje Ministerstwo Klimatu, odpowiedzialne za stworzenie CEEB.

Uwzględnienie w przepisach tych dwóch opcji jest istotne zarówno dla osób, które będą ubiegały się o dofinansowanie do węgla, jak i dla samorządów. Z kilku względów. Po pierwsze, osób uprawnionych do dodatku węglowego będzie więcej niż do dodatku osłonowego (w tym drugim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe). Po drugie, większość składających wnioski o wpis do CEEB za pośrednictwem urzędów miast i gmin robiła to w ostatniej chwili. W efekcie wiele z nich nie zostało jeszcze wprowadzonych do systemu (zgodnie z prawem urzędnicy mają na to sześć miesięcy od momentu wpłynięcia wniosku dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).

Z naszych rozmów z samorządami wynika, że liczba zgłoszeń, których nie wprowadzono do CEEB, jest naprawdę spora. Zważywszy, że samorządom przybędzie nieoczekiwanie nowy obowiązek w postaci zbierania wniosków o dodatek węglowy, mogą mieć problem z wprowadzeniem wszystkich „papierowych” zgłoszeń do CEEB na czas.

Zwłaszcza że równolegle zajmują się przyjmowaniem drugiej transzy wniosków o dodatek osłonowy (termin ich składania mija 31 października). Z kolei wnioski o dodatek węglowy maja być przyjmowane do 30 listopada.