Nasza wiedza o finansach pozostawia wiele do życzenia

Polacy słabo oceniają poziom swojej wiedzy finansowej. Mało wiemy o giełdzie, akcjach, obligacjach, kredytach, inwestowaniu i programach emerytalnych.

Publikacja: 22.07.2022 03:00

Nasza wiedza o finansach pozostawia wiele do życzenia

Foto: Adobe Stock

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków” prowadzone jest cyklicznie od 2018 r. Przeprowadza je CBM Indicator na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacją GPW.

Średnia ocena własnej wiedzy ekonomicznej badanych w 2022 r. wynosi 2,91 (w pięciostopniowej skali), przy czym 36 proc. ocenia swoją wiedzę jako bardzo i raczej małą, zaś 30 proc. – jako dużą i bardzo dużą. Płeć nie różnicuje poziomu tej wiedzy, natomiast istotne różnice występują u respondentów w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia – niżej swoją wiedzę oceniają najmłodsi (2) i najsłabiej wykształceni (2,46), wyżej – osoby w wieku 25–34 lata (3,1) i z wykształceniem wyższym (3,69). Miejsce zamieszkania nie ma również wpływu na samoocenę wiedzy ekonomicznej.

Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy ekonomicznej są blogi i portale internetowe – 55 proc. (częściej wskazywane przez młodszych badanych). Starsi respondenci częściej wskazują media, instytucje sektora finansowego i instytucje publiczne oraz inne osoby/ekspertów. Ponad połowa Polaków odczuwa brak wiedzy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Glapiński krytykuje rządowe wakacje kredytowe. „Nie powinny być dla wszystkich”

Badani nisko oceniają swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedynie 6 proc. uważa, że ich wiedza jest raczej duża, zaś aż 61 proc. – że jest bardzo lub raczej niska. Istotnie niżej swoją wiedzę o GPW oceniają najmłodsi i najsłabiej wykształceni, zaś wyżej osoby w wieku 45–54 i 55–64 lata oraz z wyższym wykształceniem. Akcje są zdecydowanie najlepiej znanym instrumentem notowanym na GPW (91 proc.). Obligacje wskazuje 70 proc. badanych.

Spośród znanych sposobów długookresowego oszczędzania na emeryturę respondenci najczęściej wymieniają pracownicze plany kapitałowe (86 proc.). Nieco rzadziej wskazywane są indywidualne konta emerytalne (72 proc.). Prawie połowa wskazuje PPE, a niecała jedna czwarta – IKZE. Respondenci najczęściej korzystają z PPK – 35 proc. (częściej młodsi). Nieco mniej korzysta z IKE, i tu wyższe wskazania dotyczą grupy starszych badanych.

Jedynie 5 proc. badanych udzieliło prawidłowej odpowiedzi na pytanie o oprocentowanie i koszty kredytu. Niemal połowa badanych (47 proc.) błędnie uważa, że zmiana wysokości stóp procentowych wpływa na ratę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym.

Zdecydowana większość (81 proc.) respondentów nie rozważa w najbliższym czasie możliwości samodzielnego inwestowania. Są to częściej osoby najmłodsze, najstarsze i najsłabiej wykształcone. Co dziesiąty badany rozważa indywidualne instrumenty emerytalne.

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków” prowadzone jest cyklicznie od 2018 r. Przeprowadza je CBM Indicator na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacją GPW.

Średnia ocena własnej wiedzy ekonomicznej badanych w 2022 r. wynosi 2,91 (w pięciostopniowej skali), przy czym 36 proc. ocenia swoją wiedzę jako bardzo i raczej małą, zaś 30 proc. – jako dużą i bardzo dużą. Płeć nie różnicuje poziomu tej wiedzy, natomiast istotne różnice występują u respondentów w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia – niżej swoją wiedzę oceniają najmłodsi (2) i najsłabiej wykształceni (2,46), wyżej – osoby w wieku 25–34 lata (3,1) i z wykształceniem wyższym (3,69). Miejsce zamieszkania nie ma również wpływu na samoocenę wiedzy ekonomicznej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Miliony z internetu na pomoc Ukrainie. Ile, gdzie i na co wydaliśmy?
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Finanse
Jacek Gdański, prezes PANA i szachowy arcymistrz: Postawionego piona już się nie cofa
Finanse
Bruksela jest gotowa do wypłacenia Polsce 6,3 mld euro z KPO
Finanse
Prof. Dominika Latusek-Jurczak: Zaufanie w sektorze finansowym nie może być ślepe
Finanse
Rząd planuje majstrować przy PPK? Minister finansów odpowiada TFI