W pierwszym półroczu fundusze przeznaczyły na przyjęcia 539 mld USD. Jeśli sprawdzą się prognozy Bain & Company, to obecny rok będzie rekordowy pod tym względem. Poprzedni rekord, wynoszący 804 mld USD, został ustanowiony w 2006 r. Fali przejęć sprzyjają m.in. niskie stopy procentowe oraz zwyżki na giełdach. Łączna pula środków zgromadzonych przez fundusze private equtiy sięgnęła w czerwcu rekordowego poziomu 3,3 bln USD.

Analitycy Bain & Company wskazują, że ten rok może być również na polskim rynku. Od początku roku fundusze private equity dokonały w Polsce 20 przejęć, gdy w takim samym okresie 2020 r. takich transakcji było 12.

– W szczycie pandemii mało kto spodziewał się, że fundusze tak szybko powrócą na rynek. Wyraźne przyspieszenie w zawieraniu transakcji zauważamy także w Polsce. Tempo jest imponujące i nie spodziewamy się by osłabło w drugiej połowie roku – twierdzi Jacek Poświata, partner zarządzający Bain & Company Poland/CEE.