W czwartek po raz 15. opublikowały go Heritage Fundation oraz „Wall Street Journal”. Czołówka pozostała bez zmian. Na pierwszych dwóch miejscach – jak przed rokiem – znalazły się Hongkong i Singapur. Na trzecie awansowała z czwartego Australia, spychając w dół Irlandię. Na piątym i szóstym są Nowa Zelandia i USA, które także zamieniły się miejscami. Pozycja Polski w stosunku do ubiegłego roku się nie zmieniła.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej wypadamy raczej blado. Wyprzedzają nas m.in. Litwa (miejsce 30.), Słowacja (36.), Węgry (44.) i Rumunia (65.).

Indeks wolności gospodarczej przygotowywany jest na podstawie punktacji w dziesięciu kategoriach. Poniżej światowej średniej (tylko 53,7 pkt) wypada w Polsce m.in. ocena swobody działalności gospodarczej. Powodem są m.in. długotrwałe procedury administracyjne. Jeszcze gorzej wygląda porównanie z innymi krajami wydatków naszego sektora publicznego, za który autorzy raportu przyznali notę 42,2 pkt. Negatywnie na ten wskaźnik wpłynęły także zwolnienie tempa likwidacji barier prawnych, oraz wyhamowanie prywatyzacji.

Do 59,8 pkt obniżył się wskaźnik wolności rynku pracy. Powodami są: niewielka elastyczność przepisów, wysokie pozapłacowe koszty pracy i skomplikowane procedury zwalniania pracowników. Najniższą notę – 42 pkt – otrzymaliśmy za poziom zagrożenia korupcją. Ocena jest jednak lepsza niż przed rokiem m.in. dzięki powołaniu pełnomocnika rządu do walki z korupcją.

Do wyznaczenia indeksu brane były także pod uwagę kategorie rynku pieniężnego, wysokości podatków, wolności finansowej czy zabezpieczenia praw własności prywatnej.

Według Andrzeja Sadowskiego z Centrum im. Adama Smitha pozycja Polski w kolejnych rankingach zależeć będzie wyłącznie od działań rządu. – Gorsze miejsce Stanów Zjednoczonych jest wynikiem działań amerykańskiego rządu, który zwiększał w ostatnich latach wpływ na gospodarkę. W Polsce administracja się rozrasta. A to czyni ją bardziej podatną na korupcję – twierdzi Sadowski.

Inny ranking – czarną listę barier – opublikowała wczoraj Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Znalazły się na niej m.in. utrudnienia podatkowe (np. opodatkowanie pakietów medycznych dla pracowników, rozbieżne interpretacje podatkowe), bariery wynikające ze stosunków pracy czy przeszkody w wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Pracodawcy zwracają również uwagę, że wciąż zbyt wiele rodzajów działalności wymaga zezwoleń lub licencji.

[ramka]60,3 pkt przyznano Polsce. Korea Płn. – ostatnia w rankingu – uzyskała tylko 2, najlepszy Hongkong – 90[/ramka]