Bieżący wskaźnik koniunktury konsumenckiej wzrósł w maju o 0,4 pkt proc. w stosunku do kwietnia do -26,4 pkt proc., ale był niższy niż w maju 2010 roku o 14,1 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik koniunktury konsumenckiej w Polsce wzrósł w maju o 2,1 pkt proc. do poprzedniego miesiąca i wyniósł -27,7 pkt proc., ale spadł o 9,7 pkt proc. rok do roku.

"Zanotowane korzystne zmiany koniunktury konsumenckiej w stosunku do kwietnia 2011 r. były wynikiem poprawy większości badanych czynników determinujących nastroje konsumentów" - napisał GUS w komunikacie.

Najbardziej poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca oczekiwania zmian w poziomie bezrobocia, a nieznacznie pogorszyły się oceny zaistniałych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju.