Podatek od transakcji finansowych, który według wstępnych szacunków może dać Wspólnocie nawet 55 mld euro rocznie, zgodnie z założeniami ma objąć 11 państw Eurolandu. Dziś zgodziły się one na ściślejszą współpracę - niekoniecznie z udziałem innych krajów. Jednak by przepisy weszły w życie, musi je zatwierdzić komisja Europejska.

Pomysłodawcami wprowadzenia podatku od transakcji finansowych były Niemcy i Francja, potem dołączyło dziewięć kolejnych państw strefy euro.