Uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy należy podjąć do 31 marca. Czasu pozostało zatem niewiele.

Do ich podjęcia w 2015 r. będą zobowiązane te gminy, które do tej pory takich uchwał w ogóle nie podejmowały, a także te, które w 2014 r. zadecydowały, że w ich budżetach fundusz wyodrębniany nie będzie.

Muszą to uczynić również te rady, które co prawda uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2015 r. podjęły, ale zrobiły to na podstawie starej ustawy z 20 lutego 2009 r., która przestała obowiązywać 20 marca 2014 r. Zgodnie bowiem z jej przepisami zgoda na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy dotyczyła jedynie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że te rady gmin, które zgodę na fundusz w 2015 r. wyraziły przed 20 marca 2014 r. i chcą, aby ten fundusz istniał w dalszym ciągu w ich budżetach, muszą stosowną uchwałę podjąć jeszcze raz.

Inaczej wygląda sytuacja w tych gminach, które uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęły już po 20 marca 2014 r., czyli na podstawie nowej, uchwalonej 21 lutego 2014 r. ustawie o funduszu sołeckim. Ich rady w 2015 r. ponownych zgód na istnienie funduszu uchwalać nie muszą.

A to dlatego, że art. 2 ust. 3 ustawy z 21 lutego 2014 r. wprowadził zasadę, iż raz wyrażona zgoda na wyodrębnienie funduszu obowiązuje bezterminowo. A konkretnie do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały cofającej zgodę na wyodrębnianie funduszu sołeckiego, która zgodnie z art. 2 ust. 4 nowej ustawy obowiązuje jedynie w kolejnym roku budżetowym.

Podejmując w 2015 r. uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, warto także pamiętać, aby nie ograniczać czasu jej obowiązywania np. jedynie do 2016 r. Taką uchwałę z pewnością uchyli właściwa regionalna izba obrachunkowa. Jej treść będzie bowiem w sposób istotny naruszać art. 2 ust. 3 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Takie stanowisko potwierdza m.in. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 24 lutego 2015 r. (nr 5.37.2015).