Partner relacji: Amazon.pl

Punktem wyjścia do dyskusji był raport „30 lat polskiego eksportu" przygotowany przez KUKE wspólnie z ośrodkiem analitycznym SpotData. Autorzy przeanalizowali sytuację kilkudziesięciu grup towarowych. Jak więc zmieniła się sytuacja polskiego eksportu?

Przykładowo w 1992 r. miał on wartość 13,2 mld dol. Dziś takie przychody ze sprzedaży zagranicznej firmy w kraju uzyskują w ciągu zaledwie... dwóch tygodni. Jak mówili eksperci, te zmiany były możliwe m.in. dzięki wejściu do UE oraz dzięki przedsiębiorczości Polaków. – Nasz kraj bardzo dobrze odrobił lekcje. Na tle państw regionu nasze firmy bardzo dobrze odnalazły się w nowej sytuacji. Co więcej, mamy kolejne ambicje. 2021 r. będzie kolejnym rekordowym, w którym eksport wydaje się, że wzrośnie w tempie dwucyfrowym – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Jak wskazał Ignacy Morawski, założyciel, szef, dyrektor działu raportów i analiz w SpotData, w największym skrócie lata 90. oznaczały odejście od gospodarki surowcowej. I dekada XXI w. to rozwój gospodarki motoryzacyjnej i maszynowej. W latach 2010–2020 rósł udział towarów półprzetworzonych, np. części samochodowych.

– To symbolizuje zmianę, która zaszła w ostatniej dekadzie. Zajęliśmy nieco inne miejsce w łańcuchu dostaw, produkując towary półprzetworzone. Staliśmy się m.in. atrakcyjnym partnerem dla firm zachodnich, które szukały oszczędności po kryzysie. Ta zmiana to szansa na rozwój polskich firm – mówił ekspert.

Janusz Władyczak odniósł się także do struktury polskiego eksportu, zwracając uwagę, że choć ok. 60 proc. obrotów wytwarzają tu firmy córki zagranicznych koncernów, to są to podmioty zarejestrowane i płacące podatki w Polsce oraz tworzące tutaj miejsca pracy.

O możliwościach wychodzenia za granicę polskich firm z segmentu MŚP mówił Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl. Przypomniał, że jego firma – obok sprzedaży detalicznej – jest platformą dla sprzedaży zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Jej wartość w 2020 r. przekroczyła 500 mln euro. – W 2020 r. za naszym pośrednictwem globalną sprzedaż prowadziło 2,5 tys. polskich MŚP. W przypadku ponad 500 z nich sprzedaż przekroczyła 100 tys. euro, a dla ponad 50 było to ponad 1 mln euro. Małe i średnie firmy sprzedają za granicę za naszym pośrednictwem ponad 30 produktów na minutę. To pokazuje możliwości, jakie oferujemy – powiedział Mourad Taoufiki.

Wskazał także na potencjał wzrostu. Obecnie zaledwie 4 proc. polskich MŚP prowadzi sprzedaż online za granicę, podczas gdy średnia w UE to 7 proc. Z kolei w 2022 r. 17 proc. transakcji online będzie miało charakter ponadgraniczny. – Zatem e-handel transgraniczny będzie rósł i jest to szansa dla polskich MŚP – zauważył szef Amazona w Polsce.

Podkreślił, że Amazon od dawna oferuje narzędzia dla polskich przedsiębiorców. – Z ich pomocą proces eksportu jest bardzo prosty, szczególnie w UE. Po pierwsze, mała lub średnia firma, która otworzy konto na Amazon.pl, może zaoferować tam swój asortyment. Co ważne, wszystkie produkty są natychmiast widoczne i dostępne dla milionów konsumentów w innych państwach i nie trzeba tego robić osobno dla każdego kraju. Po drugie, mamy program Fulfillment by Amazon. W jego ramach zajmujemy się logistyką, przechowujemy produkty w naszych centrach, zajmujemy się pakowaniem i wysyłką produktu oraz obsługą klienta w imieniu polskich firm. Obsługujemy też cały proces zwrotu towarów. Firmy mogą się więc skupić na swojej działalności i sprzedaży za granicę i nie muszą się martwić o te wszystkie sprawy, które są zawsze dużą przeszkodą w eksporcie. Po trzecie, od kwietnia oferujemy także ochronę własności intelektualnej właścicieli polskich marek. Mamy narzędzia, które pozwalają uniknąć naruszeń w tym obszarze – wymieniał Mourad Taoufiki.

– To jest nasza oferta dla MŚP, które z nami współpracują. Z dużym optymizmem patrzymy na wzrost polskich spółek i rozwój handlu za naszym pośrednictwem – podsumował Mourad Taoufiki.