Materiał powstał we współpracy z Grupą LOTOS

Procesowi połączenia Grupy LOTOS z PKN Orlen poświęcony będzie panel „Silny koncern multienergetyczny – nowa struktura, nowe wyzwania", który odbędzie się 22 września podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Eksperci będą szukać odpowiedzi na szereg pytań, jakie wiążą się z fuzją dwóch polskich gigantów paliwowych. Na czoło wysuwa się najważniejsze z nich: w jaki sposób w dobie globalizacji i wielkich, ponadnarodowych organizacji powstający podmiot będzie mógł sprostać wyzwaniom przyszłości? Będzie też mowa o tym, jakie wnioski można już wyciągnąć z doświadczenia pandemii w branży oil&gas: jak zmieniały się warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w niestabilnym otoczeniu gospodarczym.

Fundamentalne znaczenie dla perspektyw branży i sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie będą miały wyzwania związane z megatrendami i otoczeniem regulacyjnym. Chodzi przede wszystkim o walkę ze zmianami klimatycznymi i założenia przedstawionego przez Komisję Europejską Zielonego Ładu. Jego celem jest osiągnięcie przez Stary Kontynent neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednym z kluczowych założeń osiągnięcia tego celu jest transformacja całego szeroko pojętego sektora elektroenergetycznego w stronę zielonej energii. Liczyć się więc będzie „zwinność" firm i ich zdolność do zwrotu w stronę nowoczesnych technologii i gospodarki niskoemisyjnej. Po drodze swoją rolę będą odgrywać także rosnące koszty emisji CO2. Pojawiają się też kolejne inicjatywy, takie jak pakiet „Fit for 55", którego celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

Jak więc w tych warunkach zbudować koncern odporny na zawirowania, łączący dywersyfikację, integrację i potencjał inwestycyjny? O tym debatować będą prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy LOTOS ds. fuzji i przejęć, Paweł Rymarz, partner zarządzający w kancelarii Rymarz Zdort, doradca prawny LOTOSU w procesie fuzji z PKN Orlen, oraz Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych, PKN Orlen.