Ponad 30 proc. uczestników badania przyznaje, że ryzyko to będzie miało jeszcze większe znaczenie dla zarządów w perspektywie dwóch najbliższych lat.

Incydentów związanych z kwestiami klimatycznymi obawia się niemal 83 proc. przedsiębiorstw. Obawa ta dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, naftowej i gazowej oraz wydobywczej, ale również z sektora energetyki i mediów oraz IT czy FMCG. Coraz częściej na to ryzyko zwracają również uwagę instytucje finansowe. Ponad 26 proc. badanych członków zarządów twierdzi także, że w pełni rozumie wpływ swoich organizacji na zmiany klimatyczne, a spółki powinny ponosić za ten wpływ odpowiedzialność.

Badanie wykazało, że firmy zmieniają profil swojej działalności na bardziej przyjazny środowisku przede wszystkim pod wpływem wymogów regulacyjnych. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w ostatnich latach w krajach unijnych znacząco zaostrzono przepisy dotyczące ochrony środowiska. Stosunkowo dużo firm, pytanych w naszej ankiecie o to, co ma największy wpływ na ich działalność związaną ze zmianami środowiskowymi, wskazało na zachęty podatkowe. Regulacje prawne i motywacje podatkowe to jednak czynniki zewnętrzne, na które przedsiębiorstwa wpływu nie mają. Natomiast drugą grupą czynników są te związane z działalnością operacyjną biznesu. Okazuje się, że istotną zachętą do proekologicznych działań przedsiębiorstw jest też zmiana zachowań konsumentów, którzy z roku na rok zwracają coraz większą uwagę na ekologię w podejmowaniu swoich decyzji zakupowych. Motywacją do troski o środowisko dla firm jest też ryzyko utraty reputacji i obawa przed zakłóceniem działalności gospodarczej. 40 proc. badanych wskazało, że właśnie prawdopodobieństwo zaszkodzenia ich marce doprowadziło do doboru partnerów łańcucha dostaw przez pryzmat kryteriów z zakresu ochrony środowiska i wdrożenia rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie zielonej energii.

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes Zarządu LPP: Chociaż walory ekologiczne produktów dla klientów stanowią jeszcze wartość dodatkową, a nie docelową, to stale rośnie grono odbiorców interesujących się działaniami firmy, wartościami marki czy pochodzeniem produktów. Te elementy nabierają coraz większego znaczenia m.in. wśród interesariuszy firm, ale także w aspekcie relacji inwestorskich. Zależności te pokazują, że odpowiedzialne podejście marek w dłuższej perspektywie stanowi przewagę konkurencyjną.

Wyniki naszego badania wpisują się w globalny trend budowania wartości przedsiębiorstwa w oparciu o pozafinansowe czynniki ESG (Environmental, Social, Governance). W opublikowanym w 2019 roku raporcie Clifford Chance opracowanym we współpracy z EIU ryzyko środowiskowe wskazywane było jako najważniejsze przez aż 30 proc. członków zarządów globalnych firm.

Redukcja poziomu istniejących zagrożeń środowiskowych przy optymalizacji ponoszonych na ten cel kosztów jest nie lada wyzwaniem dla zarządów.

Piotr Dmuchowski, dyrektor zarządzający Pionu Rynków Globalnych i Skarbu w HSBC w Polsce mówi: – HSBC widzi podobne trendy występujące globalnie. Nasze badanie Navigator 2020, które dotyczyło ponad 10 tys. firm (również z Polski) pokazało, że 86 proc. uczestników oczekuje wzrostu sprzedaży z uwagi na wzrost roli zrównoważonego podejścia do biznesu. 20 proc. jako główny problem wskazało fakt, że ich dostawcy nie spełniają standardów zrównoważonego biznesu, a 36 proc. stwierdziło, że wybór swoich dostawców na podstawie kryteriów zrównoważonych celów będzie ich głównym priorytetem w 2021. Obserwujemy podobne wyniki wśród polskich firm, a dodatkowo widzimy również wzrost ich aktywności, czego przykładem jest chociażby pierwsza zielona linia gwarancyjna, którą zawarliśmy z polskim klientem z branży transportowej na początku tego roku.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Marcin Bartnicki partner Clifford Chance

Należy spodziewać się, że znaczenie zagadnień ESG dla polskich przedsiębiorców będzie rosło. Dotyczy to nie tylko firm dostarczających produkty i usługi konsumentom, którzy od dawna zwracają uwagę na etyczne zachowanie przedsiębiorców oraz oczekują od nich jasnych deklaracji i działań wskazujących na poparcie dla idei takich jak walka z globalną zmianą klimatu, równouprawnienie czy prawa człowieka. Coraz więcej międzynarodowych inwestorów, korporacji i instytucji finansowych również wymaga od swoich kontrahentów i dostawców jednoznacznych dowodów działań zgodnych z oczekiwanymi standardami ESG. Kwestie te coraz częściej decydują również o wyborze miejsca zatrudnienia przez młodych ludzi. Menedżerowie, którzy zlekceważą te zagadnienia lub pozostawią je tylko w sferze deklaracji, niepopartych rzeczywistymi działaniami, mogą narazić swoje spółki na utratę źródeł finansowania, lukratywnych kontraktów i rynków zbytu oraz, co równie istotne, dostępu do ludzkiego talentu.