Resort nie podaje bezpośrednich powodów odwołania wieloletniego dyrektora IŁ. Argumentuje, że zmiana „jest związana z nowymi zadaniami stawianymi przed IŁem oraz planowanym wzmocnieniem potencjału Instytutu w obszarach: naukowym, organizacyjnym i wdrożeniowym". Według resortu Instytut Łączności, „wykorzystując dotychczasowy dorobek naukowy i pozycję naukową, ma przekształcić się w centrum eksperckie w zakresie telekomunikacji". „Szczególnie istotne będzie poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii" – podano.

IŁ, który niedawno otworzył laboratorium certyfikacji urządzeń teleinformatycznych z myślą m.in. o rozwoju 5G, ma stać się „ liderem nowych rozwiązań na rynku krajowym w zakresie telekomunikacji, technik informacyjnych, sieci telekomunikacyjnych" – podało MC. „W tym celu konieczne jest podjęcie działań zmierzających do uzyskania wyższej kategorii naukowej w procesie ewaluacji jednostki" - czytamy.

Dr inż. Jerzy Żurek (ur. 1965) ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni (Akademia Morska), na wydziale elektroniki i telekomunikacji. Od 1994 r. jest biegłym ds. radiokomunikacji morskiej Izby Morskiej w Gdyni. Od roku 1999, jest delegatem rządu na obrady Podkomitetu COMSAR. W latach 2000-2005 pełnił funkcję przewodniczącego i koordynował prace polskiej sekcji COMSAR. Po obronie pracy doktorskiej w 2005 r. pracował w IŁ od 2005 roku, a kierował instytutem od lipca 2014 r. Jest m.in. autorem 110 prac naukowych z obszaru radiokomunikacji publikowanych w czasopismach, na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz raportów dla administracji polskiej.

Jego następcą został dr Michał Chojnowski (ur. 1978). Jak podał resort, jest on absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2012 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki. „W ostatnich 12 latach kierował złożonymi projektami wdrożenia systemów informatycznych wspomagających operacje gospodarcze w przedsiębiorstwach oraz administracji" – podało ministerstwo.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że między Markiem Zagórskim a Jerzym Żurkiem dochodziło do nieporozumień m.in. na tle zarządzania instytutem. Minister oczekiwać miał cięć kosztów osobowych, a jednocześnie wprowadzał do władz instytutu nowe osoby.

Pod koniec sierpnia PAP podał, że kontrolę w IŁ zaczęło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agentów miały interesować umowy na nowy system poboru opłat drogowych zawarte z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.