Polska biotechnologia goni świat

Biotechnologia ciągle jeszcze jest słabo wykorzystywana przez polskie firmy.

Publikacja: 10.12.2014 13:57

Liczba przedsiębiorstw wykorzystujących biotechnologię nie jest w Polsce zbyt duża

Liczba przedsiębiorstw wykorzystujących biotechnologię nie jest w Polsce zbyt duża

Foto: Bloomberg

W ubiegłym roku zaledwie 122 przedsiębiorstwa prowadziły działalność w dziedzinie biotechnologii – wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród nich 66, czyli 54,1 proc. ogólnej liczby to przedsiębiorstwa, w których dominowała działalność oparta na wykorzystywaniu technik biotechnologicznych.

- Jest to kategoria przedsiębiorstw biotechnologicznych wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej – czytamy w opracowaniu.

Z kolei 79, czyli 64,8 proc. prowadziło badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Wśród nich 47 przedsiębiorstw zajmowało się tylko działalnością B+R - Biotechnology Research & Development w dziedzinie biotechnologii, a 32 – łączyły działalność badawczą i rozwojową z produkcją biotechnologiczną.

Z raportu wynika ponadto, że 43 (35,2 proc.) przedsiębiorstwa zajmowały się tylko produkcją biotechnologiczną.

Blisko dwie trzecie ogólnej liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych (w tym prowadzących B+R) zlokalizowanych było w pięciu województwach (wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, pomorskim i mazowieckim).

Mimo, że liczba przedsiębiorstw wykorzystujących biotechnologię nie jest w Polsce zbyt duża, to – jak zaznacza w swym raporcie GUS - w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim liczba przedsiębiorstw biotechnologicznych zwiększyła się u nas o 32 firmy. Największy wzrost odnotowano w liczbie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R (o 25 podmiotów).

Paweł Przewięźlikowski, prezes i główny akcjonariusz Selvity jest przekonany, że liczba firm biotechnologicznych w Polsce będzie dynamicznie rosła. - Takie trendy są na całym świecie i nie ma żadnego powodu, dla którego miałyby one nas ominąć – wyjaśnia. - Mamy doskonałe ośrodki akademickie, kształcące specjalistów na światowym poziomie, a koszty pracy są tu nawet kilkukrotnie niższe niż na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie przez co najmniej kilka kolejnych lat każde zainwestowane w badania fundusze można będzie powiększać za pomocą grantów. Wszystko to tworzy ogromny potencjał do rozwoju firm biotechnologicznych w naszym kraju – dodaje.

Z raportu wynika ponadto, że w ubiegłym roku nakłady wewnętrzne na działalność w dziedzinie biotechnologii wyniosły 483 mln zł, tj. o 0,7 proc. mniej niż w roku poprzednim. W skali roku odnotowano spadek nakładów wewnętrznych na działalność produkcyjną (o 17,4 proc.), wzrosła natomiast wartość nakładów na działalność badawczą i rozwojową (o 43,7 proc.). W 2013 r. nakłady na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii ogółem zwiększyły się w skali roku o 58 mln zł, w tym wśród przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w działalności biotechnologicznej – o 75,6 mln zł. Uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, największy wzrost nakładów na działalność B+R (o 27 mln zł) wystąpił w firmach zatrudniających od 50 do 249 osób. Nakłady na biotechnologię poniesione przez przedsiębiorstwa w działalności produkcyjnej zmniejszyły się w firmach, które prowadziły działalność B+R w dziedzinie biotechnologii – o 57, 4 mln zł oraz w firmach wyspecjalizowanych biotechnologicznie – o 0,3 mln zł. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, nakłady te spadły w firmach zatrudniających 250 osób i więcej – o 151,9 mln zł oraz 49 osób i mniej – o 15 mln zł, wzrost odnotowano natomiast w podmiotach zatrudniających 50-249 osób – o 105,3 mln zł.

GUS zaznacza, że spośród analizowanych kategorii przedsiębiorstw biotechnologicznych, w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nakłady na biotechnologię zwiększyły się w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w działalności biotechnologicznej, w prowadzących B+R – pozostały na poziomie sprzed roku, natomiast w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 49 i mniej – zmniejszyły się. W 2013 r. we wszystkich analizowanych kategoriach przedsiębiorstw zauważyć można zmniejszenie aktywności podmiotów jeżeli chodzi o produkcję w działalności w dziedzinie biotechnologii, przy wzroście ich aktywności w działalności badawczo-rozwojowej.

Z raportu GUS wynika, że w działalność biotechnologiczną przedsiębiorstw w 2013 r. było zaangażowanych 2325 osób, tj. o 279 osób (o 13,6 proc.) więcej niż przed rokiem. Biotechnologiczną działalnością badawczą i rozwojową zajmowało się 780 osób, tj. o 308 (o 65,3 proc.) więcej niż w 2012 r. Pozostałe 1545 osób było zaangażowanych w działalność związaną z produkcją, marketingiem i administracją.

W stosunku do 2012 r. odnotowano wzrost nakładów na B+R badanych jednostek (o 4,2 proc.), który był konsekwencją zwiększenia nakładów na ten cel w sektorze przedsiębiorstw (o 43,7 proc.) oraz w sektorze rządowym i prywatnych instytucji niekomercyjnych (o 3,6 proc.).

W 2013 r. badane jednostki naukowe – szkoły wyższe i podmioty sektora rządowego (łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych) przeznaczały w różnym stopniu środki na podstawowe rodzaje nakładów: inwestycje na środki trwałe i bieżące. W odniesieniu do 2012 r. nakłady inwestycyjne łącznie w analizowanych sektorach zmniejszyły się o blisko 60 proc., w tym w sektorze szkolnictwa wyższego – o 64,7 proc., a w sektorze rządowym (łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych) – o 47,9 proc. Nakłady bieżące w ciągu roku wzrosły w sektorze rządowym i prywatnych instytucji niekomercyjnych – o 10,2 proc., natomiast spadek odnotowano w sektorze szkolnictwa wyższego – o 2,2 proc. Przewięźliki komentując raport GUS zaznacza, że Selvita jest w Polsce największą publiczną firmą prowadzącą działalność badawczo-rozwojową w obszarach biotechnologii i farmacji. - Wykonaliśmy bardzo dużo pracy aby zainteresować analityków giełdowych i inwestorów naszą działalnością i przybliżyć im mechanizmy funkcjonowania całej branży - twierdzi. - Mamy nadzieję, że ułatwi to kolejnym firmom pozyskiwanie finansowania dla ich działalności również z rynku kapitałowego.

Liczba przedsiębiorstw biotechnologicznych jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem zaangażowania danego kraju w stosowaniu biotechnologii, głównie z uwagi na łatwość jego uzyskania. Wadą tego wskaźnika jest ograniczona porównywalność, wynikająca z dużej różnorodności firm działających w dziedzinie biotechnologii – przede wszystkim w skali i rodzaju ich zaangażowania w działalność biotechnologiczną, a także według innych kryteriów (m.in. wielkości podmiotu, rodzaju działalności). Dlatego w analizach dotyczących działalności w dziedzinie biotechnologii rozpatruje się przedsiębiorstwa w przekrojach opracowanych przez OECD do analiz nowych technologii oraz według przyjętych w statystyce klasyfikacji przedsiębiorstw.

W ubiegłym roku zaledwie 122 przedsiębiorstwa prowadziły działalność w dziedzinie biotechnologii – wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród nich 66, czyli 54,1 proc. ogólnej liczby to przedsiębiorstwa, w których dominowała działalność oparta na wykorzystywaniu technik biotechnologicznych.

- Jest to kategoria przedsiębiorstw biotechnologicznych wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej – czytamy w opracowaniu.

Pozostało 93% artykułu
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Słodkie kłamstewka
Ekonomia
Spadkobierca może nic nie dostać
Ekonomia
Jan Cipiur: Sztuczna inteligencja ustali ceny
Ekonomia
Polskie sieci mają już dosyć wojny cenowej między Lidlem i Biedronką
Ekonomia
Pierwsi nowi prezesi spółek mogą pojawić się szybko