Materiał powstał we współpracy z firmą LW Bogdanka

W czasie pandemii spółka po raz kolejny pokazała, że jest odpowiedzialnym sąsiadem. Tylko na działania związane z walką z Covid-19 w ubiegłym roku przekazała 800 tys. zł – to środki na szpitale, ale też na domy dziecka, jednostki kultury oraz dla młodych sportowców z całego regionu. I choć nie był to łatwy rok dla polskiego górnictwa, to Bogdanka zamknęła 2020 r. z ponad 66-mln zyskiem. Pomaganie i wspieranie wpisane są w nową strategię firmy. Stabilność funkcjonowania spółki jest fundamentem nie tylko dla bezpieczeństwa socjalnego jej pracowników, ale i rozwoju całej Lubelszczyzny. Dlatego też nowa strategia zakłada kontynuację i transformację. Jej główne założenia mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, podtrzymanie wysokich wskaźników rentowności spółki, selektywne wydobycie węgla typu 34, dywersyfikację przychodów poprzez poszerzenie obszarów swojej działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 – podkreśla zastępca prezesa ds. rozwoju LW Bogdanka Dariusz Dumkiewicz. Wszystko w zgodzie z najwyższymi standardami środowiskowymi i innowacyjnością w tym obszarze.

Firma stale poszukuje rozwiązań i możliwości wdrażania inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju, które – zintegrowane z dotychczasowymi procesami – umocnią spółkę na pozycji branżowego lidera firm odpowiedzialnych społecznie. Pandemia uzmysłowiła, że efektywne wspieranie to przede wszystkim stałe działania wpływające na rozwój społeczeństwa. CSR w przypadku Bogdanki to nie tylko działania okazjonalne – to kilkadziesiąt projektów corocznie realizowanych na rzecz lokalnych podmiotów czy środowiska.

Bogdanka bez wątpienia stanowi filar ekonomiczny regionu. Jest jednym z największych pracodawców w woj. lubelskim działającym na tym obszarze od prawie 40 lat. Obecnie jako Grupa Kapitałowa LW Bogdanka zatrudnia 5654 pracowników. Strategicznym celem spółki jest stały rozwój oparty na zdobywaniu nowych koncesji wydobywczych oraz inwestycjach w najnowsze rozwiązania technologiczne, które zwiększają bezpieczeństwo pracowników, a także wydajność i efektywność wydobycia węgla.

- Artykuł powstał w ramach dodatku "CSR Pomagamy".