[b]"Rz":[/b] Na jesieni ogłoszona została likwidacja Chemii Polskiej, spółki z trójkąta Buchacza. Kiedy ma się zakończyć? Słyszałam, że kryzys spowalnia wyprzedaż majątku.

[b]Zdzisław Gawlik:[/b] Nie będzie żadnego opóźnienia. Jeżeli do pewnego czasu likwidator nie spienięży określonych składników majątku, to przejmie je Skarb i tak przejęty majątek będzie prywatyzował. Bezpieczeństwo jest w tej sprawie pełne. Zakończenie likwidacji planowane jest na II połowę przyszłego roku.

[b]Kto był mózgiem trójkąta?[/b]

Ocenę mechanizmów i działań, które doprowadziły do wykreowania tego systemu, pozostawiam bardziej właściwym organom państwa. My pracujemy nad zamknięciem tej sprawy, tak by w maksymalnym stopniu zabezpieczone zostały interesy skarbu. Chcemy odzyskać to, co się maksymalnie da.

[b]Jaki los czeka drugą z istniejących spółek trójkąta, Międzynarodową Korporację Gwarancyjną?[/b]

Musimy poczekać na rozstrzygnięcie postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie fałszowania weksli. Jeżeli uda się kwestię weksli wygrać, to odzyskamy to, co jeszcze tam zostało.

[b]Czy udało się ustalić, ile jest tych weksli, na jaką sumę? Według NIK chodzi o setki milionów złotych.[/b]

Nikt z nas do końca nie jest przekonany, ile tych weksli było, czy ile jeszcze może zostać ujawnionych. Może się okazać, że i dziś ktoś przyjdzie i zechce przedstawić weksel do zapłaty.

[b]Jak to?[/b]

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Reżim prawa wekslowego jest taki, że nawet jeżeli na zwykłej kartce ktoś się przypadkowo podpisze, a ktoś inny wypełni tę kartkę wedle wymagań określonych w prawie wekslowym – mamy weksel. Prawo wekslowe pochodzi jeszcze z 1936 r. Przesłanką ważności weksla wcale nie jest wystawienie go na drukach urzędowych, emitowanych czy sprzedawanych przez NBP.

[b]Kto podpisywał te weksle?[/b]

Tę sprawę bada prokuratura.

[b]Czy wiadomo, co MKG otrzymała w zamian za wystawione weksle?[/b]

Nic nie musiała otrzymać. To zobowiązanie w pełni abstrakcyjne. Prywatny przedsiębiorca – jak należy się spodziewać – pewnie by tego nie zrobił, a państwowy, jak pokazuje opisywany przykład, mógł. Tak dla sprawienia komuś przyjemności, bo taki miał gest. Fakt wystawiania weksli nie musiał być ujawniany w jakichkolwiek dokumentach. Ktoś, kto był upoważniony do reprezentowania państwowej osoby prawnej, mógł wystawić weksel, nie biorąc, jak mu się przynajmniej wydawało, za to odpowiedzialności. Dziś już nie da się tego w taki sposób zrobić, gdyż ustawa o rachunkowości nakazuje ujęcie tych weksli w księgach rachunkowych spółki.

[b]Dużo było takich przypadków w innych spółkach Skarbu Państwa?[/b]

Nie badałem tego. Zetknąłem się z tym w MKG. Ale są przecież ludzie, którzy w genach mają wpisaną nieuczciwość. Człowiek uczciwy i odpowiedzialny, bez względu na to, kogo reprezentuje, nie wystawia weksla bez pokrycia lub bez przyczyny.

[b]Ile zostanie z 545 mln zł majątku wniesionego w 1996 r. do trójkąta?[/b]

To zależy od okoliczności, w jakich będzie dokonywana sprzedaż tego majątku. Trudno wyrokować, dopóki niezałatwione są roszczenia wekslowe. Może się okazać, że nic nie zostanie, gdy roszczenia posiadaczy weksli okażą się skuteczne. Jestem jednak dobrej myśli.