- Uważam, że w ciągu najbliższych miesięcy złoty będzie w trendzie aprecjacyjnym, bardziej prawdopodobna jest jego aprecjacja niż deprecjacja - powiedział Kotecki.

- Koniec lutego, początek marca to jest ostatni możliwy termin rozpoczęcia rozmów z Europejskim Bankiem Centralnym i z Komisją Europejską żeby zakończyć je w maju-czerwcu.

Kotecki sądzi, że pod koniec roku inflacja spadnie do 2,5 proc., czyli do celu inflacyjnego.