– Nagle w ciągu sesji, półtora miesiąca po zakończeniu 2008 r., spółka poinformowała o stratach na opcjach walutowych, mimo że wcześniej jej zarząd zapewniał, że nie korzystał z tych zabezpieczeń – wyjaśnia Dorota Puchlew, analityk ING Securities.

Szacunkowe straty z powodu wyceny nierozliczonych kontraktów walutowych przekroczyły w 2008 r. 29,3 mln zł. Spółka poinformowała, że rozliczy je w 2009 i 2010 r. Nie podała jednak dokładnej daty. – Istotne jest, czy nastąpi to w najbliższych tygodniach czy pod koniec roku, kiedy możliwe jest ustabilizowanie się sytuacji na rynku walutowym – uważa Puchlew.

Duda uspokaja, że dzięki wycenom nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż skonsolidowany zysk netto grupy zwiększy się w 2008 r. o ok. 32 mln zł. – Kwoty, o których mowa, to tylko zapisy na papierze – twierdzi Dorota Puchlew.