Pokazuje metodologię przygotowania projektu związanego z realizacją e-usług, który ma być dofinansowany. Przedstawione zostały wymagania formalne i merytoryczne, a także praktyczne wskazówki dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie, których nie można znaleźć w dokumentacji konkursowej. Czytelnik znajdzie w książce nawet adresy i telefony regionalnych instytucji przyjmujących takie wnioski.

[b]„Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1.” [/b]

Agata Łukaszewska. Helion