WZA przyjęło propozycję zarządu Grupy Lotos, by ponad 590 mln zł ubiegłorocznego zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy firmy.

Natomiast kwota miliona złotych ma zasilić fundusz celowy. Decyzja akcjonariuszy nie jest zaskoczeniem. Lotos kończy właśnie realizować kosztowny program modernizacji rafinerii gdańskiej, który jest finansowany w dużej mierze z kredytów.

Poza tym akcjonariusze rozszerzyli skład Rady nadzorczej o dwie osoby - teraz liczy ona ośmiu członków. Nowym reprezentantem inwestorów finansowych jest zgłoszony przez ING finansista Rafał Lorek.

Poza tym Minister Skarbu zgłosił dziś do rady Lotosu także jednego z pracowników resortu, jego nazwisko nie zostało jeszcze ujawnione.

Akcjonariusze zatwierdzili również sprawozdanie finansowe Grupy za 2009 r. i udzielili absolutorium członkom rady i zarządu.