W czerwcu 2010 r. plajty Grecji spodziewało się 73 proc. inwestorów. Wyniki ankiety wskazują, że rośnie również niepokój co do kondycji finansowej innych państw z peryferii strefy euro. Bankructwa Irlandii spodziewa się 55 proc. ankietowanych - w czerwcu zeszłego roku obawiało się go zaledwie 17 proc.

Plajty Portugalii jest spodziewana obecnie przez 59 proc. inwestorów, o jedną trzecią więcej niż w drugim kwartale 2010 r. Obawy te podsycają wypowiedzi europejskich decydentów. Ewald Nowotny, członek Rady Europejskiego Banku Centralnego twierdzi np., że Grecja nie spełniła warunków przyznania jej kolejnej transzy pomocy finansowej. Grecki premier Jeorios Papapndreou ostrzega natomiast, że obecne, niemal rekordowo wysokie koszty finansowania potrzeb Grecji z rynku są nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, w warunkach unii walutowej.