Dostawcy usług internetowych będą musieli informować klientów o minimalnych przepływnościach łączy internetowych, umowy z operatorami będą zawierana maksymalnie na dwa lata, a usługi tzw. premium SMS będą obwarowane większymi wymogami informacyjnymi odnośnie ceny.

Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne opracowany w Ministerstwie Infrastruktury. Projekt przewiduje także, że numer telefonu komórkowego przeniesiony do innego operatora będzie działał już następnego dnia po podpisaniu stosownej umowy.

Projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego jest dostępny na stronach resortu infrastruktury pod tym adresem.