W okresie styczeń-marzec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 90,3 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe okazały się wyższe tylko o 1 mld zł. Głównym powodem tak niskiego wzrostu był VAT. W porównaniu z okresem styczeń-marzec 2018 r. wpływy z tego podatku spadły bowiem o 0,6 proc., czyli o 0,2 mld zł. Może to wynikać z różnych terminów zwrotów VAT, jednak może być też sygnałem, że coś dzieje się coś niepokojącego. Pozostały podatki radziły sobie całkiem nieźle – wpływy z akcyzy wzrosły o 3 proc. rok do roku, z PIT – 6 proc., a z CIT - 10,1 proc.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2019 r. wyniosło 94,8 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (85,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 9,4 mld zł, tj. 11,1 proc. głównie z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,5 mld zł), w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł) – wylicza resort.

Przy słabo rosnących dochodach i szybko rosnących wydatkach, budżet państwa po marcu zamknął się 4,5 mld zł deficytu.