Mamy ambicję, by rozwój biznesowy szedł w parze z rozwojem społecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów

Pracownicy chcą pracować w firmach, które dbają o środowisko i społeczeństwo, a konsumenci, wybierając dla siebie produkty, zwracają na to uwagę coraz częściej – mówi Karolina Szmidt, prezes zarządu Henkel Polska i dyrektorka działu HR odpowiedzialna za Polskę, kraje bałtyckie, Ukrainę i kraje Azji Środkowej.

Publikacja: 29.02.2024 09:00

Karolina Szmidt, prezes zarządu Henkel Polska (druga z prawej)

Karolina Szmidt, prezes zarządu Henkel Polska (druga z prawej)

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera

Najnowsze wyniki badania Barometr Edelman z 2023 r. pokazują, że oczekiwania szeroko rozumianej opinii publicznej, w tym pracowników, w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw znacznie wzrosły. Czy też dostrzegacie takie oczekiwanie ze strony swoich pracowników?

Karolina Szmidt: Oczekiwania naszych pracowników są dość klarowne w tym zakresie: chcą, by ich pracodawca aktywnie angażował się w rozwiązywanie problemów współczesnego świata. Stąd doceniają naszą konsekwentną postawę związaną ze zrównoważonym rozwojem – w Henklu mamy ambicję, by rozwój biznesowy szedł w parze z rozwojem społecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z naturalnych zasobów. I widzimy to także podczas kolejnych rekrutacji. Widzimy, że nasi kandydaci przywiązują wagę do zaangażowania społecznego swojego przyszłego pracodawcy.

I choć oczywiście przy wyborze nadal kierują się głównie możliwościami rozwoju i wysokością wynagrodzenia, to społeczna odpowiedzialność biznesu może być naszą kartą przetargową w pozyskiwaniu i zatrzymaniu pracowników. Choć trzeba pamiętać, że deklaracje muszą przekładać się na konkretne działania. Nie wystarczy dodać „zielonego” koloru do korporacyjnej prezentacji.

Jakie działania w takim razie podejmuje Henkel, aby wcielać w życie zasady zrównoważonego rozwoju nazywanego dzisiaj szerszym terminem ESG?

Pracownicy chcą pracować w firmach, które dbają o środowisko i społeczeństwo, a konsumenci, wybierając dla siebie produkty, zwracają na to uwagę coraz częściej. W Henklu ESG jest centralnym elementem naszej wizji przyszłości i strategii biznesowej. Co więcej, prowadziliśmy tak biznes także w czasach, kiedy ten termin nie był jeszcze tak popularny.

Na czym się skupiamy w Henklu? Przede wszystkim chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko naturalne zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Nasze produkty sprzedajemy w opakowaniach w pełni nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku, w coraz większym stopniu wytwarzanych z wtórnych tworzyw sztucznych. Do 2030 roku chcemy stać się firmą klimatycznie pozytywną. A to uda nam się osiągnąć dzięki zmniejszaniu emisji CO2 i wykorzystywaniu w naszych procesach produkcyjnych zielonej energii. Na przykład dziś nasz zakład środków piorących w Raciborzu jest w 56 proc. neutralny klimatycznie.

W Henklu wierzymy, że tylko działając razem, możemy rozwiązać problemy współczesnego świata. Stąd bardzo ważna jest także edukacja konsumentów, bo wiele zależy właśnie od nich. W Polsce w tym obszarze jesteśmy bardzo aktywni, a jednym z takich projektów jest „Lekcja nieśmiecenia”. Wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia od 2020 roku wspieramy szkoły w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, związanej z segregacją odpadów.

A czy edukujecie także swoich pracowników?

Zdecydowanie tak. Nasi pracownicy przechodzą specjalne szkolenia, uzyskując tytuł Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Wielu z nich zostaje potem wolontariuszami i prowadzi w szkołach zajęcia dla dzieci z odpowiedzialnej konsumpcji i proekologicznych zachowań. Nieodłącznymi elementami życia naszej firmy w Polsce, z czego jestem bardzo dumna, są: wolontariat oraz różnego rodzaju działania społeczne i charytatywne podejmowane z inicjatywy i z udziałem pracowników. W ramach globalnego Programu Wolontariatu Pracowniczego Make an Impact on Tomorrow (MIT) nasi pracownicy zgłaszają pomysły na społeczne projekty, które po zaakceptowaniu mogą realizować w swoich lokalnych społecznościach przy pomocy wsparcia firmy.

W samym 2023 roku w Polsce nasi pracownicy zgłosili ponad 250 wniosków, a firma przekazała na nie dotacje finansowe i produktowe o łącznej wartości 8 milionów złotych. To, że MIT jest ceniony przez polskich pracowników, potwierdzają liczby. Wśród wszystkich krajowych oddziałów Henkla w Europie Polska jest na pierwszym miejscu pod względem liczby i wartości projektów wolontariackich corocznie zgłaszanych i realizowanych przez pracowników.

Współcześnie dużą wagę przykłada się do wellbeingu, odporności pracowników oraz zdrowia psychicznego. Jak Henkel odpowiada na te wyzwania?

Pandemia i wojna zwiększyły niepewność jutra, osłabiły poczucie bezpieczeństwa, zwiększyły obciążenia związane z opieką rodzicielską, a także wymusiły zmiany w sposobach pracy i funkcjonowania firm. Odbiło się to na ogólnej kondycji psychicznej i odporności na stres wśród pracowników. Choć to zabrzmi banalnie, pracownicy byli i są dla nas ważni, a zdając sobie sprawę z rosnącej potrzeby wsparcia, w maju 2020 roku uruchomiliśmy program „Możesz na nas liczyć”. Oferuje on pracownikom i członkom ich rodzin profesjonalną poradę psychologa, prawnika lub doradcy finansowego. To rozwiązanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Z tej pomocy korzysta regularnie każdego miesiąca kilkadziesiąt osób. Innym przykładem jest Program Rezyliencji. Po raz pierwszy zaoferowaliśmy pracownikom udział w takim programie w 2019 r. W zamierzeniu chodziło o to, aby pomóc im budować większą odporność na wyzwania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pierwsza edycja programu, w której uczestniczyło w dwóch grupach łącznie 40 osób, przyniosła efekt i pokazała wzrost poziomu rezyliencji u uczestników o 18 proc. Obecnie trwa kolejna edycja programu.

Wellbeing w sposób naturalny łączy się z większym wątkiem różnorodności, czyli tworzenia równoważnych szans rozwoju dla wszystkich pracowników. To już nie moda, ale w wielu firmach integralna część kultury korporacyjnej.

Jak Henkel podchodzi do zarządzania różnorodnością?

W Henklu mówimy o trzech filarach: różnorodności, równości i inkluzywności (DEI), a temat jest HR-owo obecny w firmie już od 2009 roku. Dzisiaj to nieodłączna część naszej tożsamości. Chcemy w naszych zespołach wzajemnego szacunku i zaufania, akceptacji dla różnorodnych perspektyw, otwartego dialogu. Mamy też cele numeryczne – skupiamy się na zwiększeniu liczby kobiet oraz osób z rynków wschodzących na stanowiskach kierowniczych. W polskim oddziale Henkla kobiety stanowią obecnie 38,7 proc. kadry zarządzającej, a w zarządzie osiągnęliśmy parytet. W pięcioosobowym zespole zarządzającym działem Henkel Consumer Brands są trzy kobiety.

Cieszę się, widząc coraz więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Ostatnio dwie doświadczone menedżerki awansowały na kluczowe stanowiska w naszej organizacji. Jedna została dyrektorem generalnym Hair Professional Polska, a druga objęła ważną funkcję regionalną. A ponieważ zauważamy, że nadal czasem brakuje kobietom pewności siebie, aby wykorzystać cały potencjał, oferujemy program szkoleniowo-networkingowy Women in Leadership. Obecna edycja – która potrwa sześć miesięcy – skupia się na wzmacnianiu kompetencji liderskich i budowaniu pewności siebie u 20 liderek.

Make an Impact on Tomorrow (MIT) – program wolontariatu pracowniczego

To już 25 lat!

- Odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnych
- Pomoc w formie darowizn finansowych i rzeczowych
- Imponujący wynik w skali globalnej – ponad 17 300 projektów – poprawa warunków życia w ponad 100 krajach

Jak to działa?

- 5 kategorii inicjatyw – edukacja, ochrona zdrowia, kultura, ekologia i kultura fizyczna
- Projekty zgłaszane przez obecnych i emerytowanych pracowników
- Realizacja własnych projektów lub uczestnictwo w projektach zainicjowanych przez firmę
- Dodatkowe do 5 dni płatnego urlopu od firmy

MIT w Polsce w liczbach

- Od 2019 roku: 862 projekty i blisko 18 mln złotych darowizn finansowych i rzeczowych Henkla
- A tylko w 2023 roku: 259 projektów społecznych na prawie 8 mln zł

Materiał partnera

Materiał partnera

Najnowsze wyniki badania Barometr Edelman z 2023 r. pokazują, że oczekiwania szeroko rozumianej opinii publicznej, w tym pracowników, w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw znacznie wzrosły. Czy też dostrzegacie takie oczekiwanie ze strony swoich pracowników?

Pozostało 97% artykułu
Materiał partnera
Gotowi na zrównoważoną transformację? Polski biznes a ESG
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności
Materiał partnera
Czy sztuczna inteligencja (AI) wyprodukuje nam leki?
Materiał partnera
Bliska współpraca i wsparcie łańcucha dostaw to kluczowe elementy strategii ESG w dużej firmie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw – w jakiej części łańcucha ESG jest twoja firma?