Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki

Polskie przedsiębiorstwa z dużą otwartością podchodzą do wprowadzenia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji – wynika z badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI”. Ten proces zakończyło już 20 proc. organizacji, a kolejne 42 proc. jest w jego trakcie. Firmy skupiają się przede wszystkim na rozwiązaniach z zakresu obsługi klienta (50 proc.), sprzedaży (40 proc.) i IT (37 proc.).

Publikacja: 23.11.2023 20:00

Wśród firm, które przeszły przez całą procedurę implementacyjną, aż 80 proc. potwierdziło osiągnięcie przez nich zamierzonych korzyści, a w dwóch trzecich przypadków cały proces wiązał się z koniecznością realizacji szerszej transformacji. Przedsiębiorstwa, które przerwały próbę wdrożenia rozwiązań AI (8 proc. ankietowanych), wskazują przede wszystkim na trudności technologiczne (42 proc.) oraz wysokie koszty (37 proc.).

– Polskie firmy z dużym optymizmem przyjęły rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, dostrzegając, że sprawna adopcja umożliwia szybsze zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie EY, otwartość zarządów idzie jednak w parze z przezornością. Wynika to z faktu, że implementacja rozwiązań AI to działanie kompleksowe, a cały proces wdrożeniowy dotyka wielu funkcji w ramach organizacji. Dlatego tak ważne jest klarowne określenie celu, któremu ma służyć wprowadzane rozwiązanie oraz spodziewane korzyści z wdrożenia – mówi Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska.

Sam proces implementacji narzędzi opartych na sztucznej inteligencji odbywa się przede wszystkim w oparciu o jeden z trzech schematów– wdrożenie w całości przez zewnętrzną firmę (32 proc.), przez wewnętrzny dział przy współpracy z zewnętrznymi dostawcami (29 proc.) oraz wyłącznie w oparciu o zasoby wewnętrzne (26 proc.). Tak bardzo zbliżone rozłożenie wszystkich opcji wskazuje, że przedsiębiorstwa w Polsce wciąż pozostają na etapie testów. Weryfikują różne rozwiązania, aby w przyszłości wybrać to najlepiej dostosowane do własnych możliwości. Wyniki badania wskazują jednak, że wraz ze zdobywanym doświadczeniem firmy chętniej sięgają po wsparcie zewnętrznych ekspertów, posiadających szerszą ekspertyzę.

W zakresie sztucznej inteligencji firmy w Polsce znajdują się na początku technologicznej drogi. Do tych rozwiązań podchodzą z dużą otwartością, ale i pragmatyzmem, który wymusza pewną ostrożność. Przekłada się to na stopniową eksperymentację i adaptację w wybranych obszarach działalności firmy.

W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dynamicznego rozwoju procesu wprowadzenia rozwiązań sztucznej inteligencji do firm, zwłaszcza wśród organizacji mających za sobą pierwsze doświadczenia. W momencie ukształtowania podstaw wiele przedsiębiorstw, dostrzegając realne korzyści z wprowadzonych zmian, będzie chciało zrobić kolejny krok – mówi Ewa Nowakowska, partnerka w zespole Technology Consulting, EY Polska.

Z kolei raport „Zastosowania sztucznej inteligencji w gospodarce” przygotowany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przytacza takie kwestie jak: znaczący wpływ AI na rozwój nauki, wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na osoby z kompetencjami związanymi ze sztuczną inteligencją oraz wykorzystanie AI do ograniczania kosztów i zwiększania zysków w przedsiębiorstwach.

Zdaniem autorów raportu wykorzystanie AI w produkcji do automatyzacji zadań, poprawy kontroli jakości i optymalizacji procesów produkcyjnych prowadzi do wzrostu produktywności i wydajności, jednocześnie wpływając na konkurencyjność firm produkcyjnych. W handlu detalicznym, dzięki coraz większej personalizacji doświadczeń zakupowych konsumentów, wykorzystywania silników rekomendacyjnych oraz automatyzacji obsługi klienta, obserwujemy znaczący wzrost zadowolenia i lojalności klientów. W końcu w branży finansowej wykrywanie oszustw, zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji inwestycyjnych wsparte algorytmami AI nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i rentowność, ale też wpływa na czas spędzany na implementacji projektowanych rozwiązań na ogromną skalę.

Rosnące znaczenie AI wywołuje także zjawiska negatywne, np.: wysokie koszty środowiskowe rozwijania AI, dodatkowe potrzeby energetyczne związane z zasilaniem maszyn obliczeniowych oraz przypadki nieetycznego wykorzystywania algorytmów w systemach informatycznych i aplikacjach. W efekcie obserwujemy zainteresowanie przedsiębiorców, decydentów i obywateli pojawiającymi się rozwiązaniami sztucznej inteligencji i ich ewolucją.

Z kolei najnowszy raport McKinsey Global Survey na temat obecnego stanu sztucznej inteligencji pokazuje gwałtowny rozwój zainteresowania narzędziami AI. „Niecały rok po ich debiucie jedna trzecia respondentów twierdzi, że ich organizacje regularnie korzystają ze sztucznej inteligencji w co najmniej jednej funkcji biznesowej. Dzięki ostatnim postępom sztuczna inteligencja przestała być tematem zarezerwowanym dla pracowników technologicznych i stała się przedmiotem zainteresowania liderów firm: prawie jedna czwarta ankietowanych dyrektorów wyższego szczebla twierdzi, że osobiście korzysta w pracy z narzędzi AI, a ponad jedna czwarta respondentów firm korzystających ze sztucznej inteligencji twierdzi, że sztuczna inteligencja jest już uwzględniona w programach ich zarządów. Co więcej, 40 procent respondentów twierdzi, że ich organizacje ogólnie zwiększą inwestycje w sztuczną. – czytamy w raporcie.

Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Dodatki
Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
Unijne fundusze na rozwój
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie