Jak wynika z raportu, dla badanych działania lokalne firm są bardzo istotne i mają duży wpływ na decyzje zakupowe. 58 proc. ankietowanych potwierdziło, że chętnie kupuje produkty lub korzysta z usług firm, które są zaangażowane w działania społeczne w okolicy ich zamieszkania. Ponad połowa (51 proc.) respondentów jest w stanie zapłacić więcej za produkty czy usługi danej firmy, jeśli wiedzą, że jest ona zaangażowana w rozwój ich okolicy.

Klienci zwracają też uwagę, czy firma zatrudnia lokalnych pracowników. Taką odpowiedź zaznaczyło 47 proc. osób. Ważne jest także to, czy firma dba o środowisko w miejscu prowadzenia działalności, a 42 proc. respondentów przyznało, że zależy im, by przedsiębiorstwa korzystały z lokalnych produktów.

40 proc. badanych uważa, że zaangażowanie lokalne firm jest za małe. Jako odpowiednie ocenia je 26 proc. ankietowanych. 29 proc. badanych uważa, że firmy powinny angażować się w takim samym stopniu w działania społeczne na szczeblu lokalnym, krajowym, a także globalnym. Natomiast co czwarty (24 proc.) wolałby, żeby biznes angażował się przede wszystkim w problemy lokalne – specyficzne dla danej miejscowości czy dzielnicy.

Największa grupa badanych chciałaby, aby działania firm dotyczyły zwiększenia ich aktywności w przestrzeni użyteczności publicznej (31 proc.), pomocy dla osób chorych (29 proc.), działań związanych z kulturą i rozrywką (również 29 proc.) oraz pomocy dla dzieci i osób starszych (w obydwu przypadkach po 27 proc.). Do innych oczekiwanych aktywności należą działania edukacyjne (np. prozdrowotne, ekologiczne, dotyczące bezpieczeństwa na wodzie – 28 proc.), pomoc dla zwierząt (26 proc.), działania związane ze sportem (np. sponsorowanie lokalnych zawodów – 25 proc.) i wsparcie osób ubogich (20 proc.).

Polacy postrzegają rolę firm przede wszystkim jako uczestników wydarzeń lokalnych (28 proc.) lub ich promotorów (27 proc.). 18 proc. badanych uważa firmy za dostawców zasobów do działań społecznych (np. finansowych, sprzętowych), a 11 proc. widzi rolę przedsiębiorstw jako inicjatorów zmian, wyznaczających ich kierunki. Polacy chcieliby określać największe lokalne firmy z ich okolicy zamieszkania jako „dobrego sąsiada" (24 proc.) lub „partnera" (23 proc.).

41 proc. badanych słyszało o działaniach lokalnych firm związanych ze sportem, 33 proc. o tych, związanych z rozrywką i kulturą, prawie jedna piąta – o pomocy dla dzieci (wsparcie domów dziecka, organizowanie wyprawek szkolnych). 17 proc. respondentów miało okazję współpracować z firmą przy realizacji dowolnego projektu społecznego – działania najczęściej dotyczyły pomocy dla dzieci, osób ubogich lub starszych (27 proc.), pomocy dla zwierząt (26 proc.), działań związanych z rozrywką i kulturą (25 proc.).

Badanie pokazało, że społeczeństwo oczekuje zwiększenia zaangażowania firm w problemy społeczne po pandemii koronawirusa (45 proc.). Zdaniem 39 proc. Polaków zaangażowanie społeczne firm pozostało na takim samym poziomie jak przed pandemią, natomiast 28 proc. zauważa jego zmniejszenie.

Na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw zwracają uwagę klienci sklepów internetowych. Jak wynika z raportu „ExpertSender Zakupy online w Polsce 2020", angażowanie się marki w działania pozabiznesowe oraz ich komunikowanie jest ważne dla 60,7 proc. z nich.

– Dzisiejszy konsument podczas dokonywania wyboru produktu czy usługi nie opiera się tylko na podstawowych parametrach, takich jak cena, termin dostawy czy jakość, ale w coraz większym stopniu bierze pod uwagę także, w jaki sposób jego zakup będzie oparty o łańcuch wartości. Stąd coraz częściej ocenianym elementem są aspekty społeczne i środowiskowe podmiotów, które uczestniczą w transakcji. Dziś chcemy kupować nie „rzeczy", ale wartości, jakie stoją za ideą ich powstania, sposobem wytworzenia oraz podmiotami, które tego dokonują – tłumaczy Tomasz Smorgowicz, ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz budowania marek.

Z kolei z najnowszego badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia wynika, że konsumenci znacznie lepiej oceniają firmy, które angażują się w ekologię, ochronę środowiska, akcje społeczne, edukacyjne czy prozdrowotne. 59 proc. osób korzystniej ocenia firmy zaangażowane w ekologię i ochronę środowiska, 57 proc. osób korzystniej ocenia firmy zaangażowane w wydarzenia społeczne, 54% osób korzystniej ocenia firmy zaangażowane w tematy zdrowia i jego ochrony, a 50 proc. osób korzystniej ocenia firmy zaangażowane w edukację,

Natomiast z badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego" wynika, że konsumenci zwracają uwagę na opakowanie produktów. 70 proc. z nich uważa, że to głównie producenci są odpowiedzialni za recykling, 49 proc. jest zdania, że firmy powinny zrezygnować z niepotrzebnych opakowań, a co czwarty (27 proc.) twierdzi, że firmy powinny edukować konsumentów w zakresie ekologii.