W przewozach towarowych, podobnie jak w transporcie pasażerskim, kwiecień 2020 r. był najsłabszym miesiącem. Odnotowano spadek masy towarów przewiezionych w tym miesiącu w porównaniu z kwietniem 2019 r. na poziomie 16,6 proc., spadek wykonanej pracy przewozowej – 22,0 proc., a spadek pracy eksploatacyjnej – 19,9 proc.

Najwyższy wynik od przewiezionej masy w 2020 r. odnotowano w październiku – przewieziono 20,8 mln ton ładunków, czyli ok. 6 proc. więcej niż we wrześniu 2020 r. W listopadzie 2020 r. wielkość przetransportowanej masy była bliska wielkości odnotowanej w październiku. W grudniu 2020 r. przetransportowano 19,8 mln ton ładunków. Listopad i grudzień byłyby miesiącami z lepszymi wynikami niż w 2019 r.

Kolejowe firmy spedycyjne oferują obecnie kompleksowe rozwiązania transportowe. Standardem jest kompleksowa usługa drzwi-drzwi ze śledzeniem przesyłki, przeładunki towarów z wagonów szerokotorowych do wąskotorowych, dostosowane do odpowiedniego rodzaju towaru, gwarantujące, że ładunek się nie zniszczy. Organizują całe łańcuchy dostaw obejmujące odprawę celną, transport kolejowy, przeładunek i dostarczenie towaru do klienta wybranym rodzajem transportu. Firmy spedycyjne obsługują transport powiązany, tworzą łańcuchy logistyczne droga-kolej-droga, oferują kompleksową obsługę transportu intermodalnego ACTS.

Jak wynika z raportu UTK, jest to ważny kierunek, ponieważ transport intermodalny z roku na rok wzrasta i stanowi coraz ważniejszy element w polskim systemie kolejowym. Odbywa się to przy zauważalnym spadku przewozu ładunków masowych z dominujących na rynku grup ładunków – węgla i kruszyw. Wyraźnie też rysuje się potrzeba wsparcia dynamicznie rozwijającego się rynku transportu intermodalnego i wykorzystania szansy dla Polski, jaką stwarza tranzyt na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Zmiany zachodzące na rynku są zbieżne z polityką Unii Europejskiej, która zakłada promocję rozwiązań służących równoważeniu transportu oraz wykorzystanie niskoemisyjnych środków transportu, takich jak kolej. Wpisuje się to również w założenia Europejskiego Roku Kolei. Wydarzenie to w założeniach Komisji Europejskiej służy również do promocji Europejskiego Zielonego Ładu. W transporcie ma się przejawiać poprzez zwiększenie roli kolei w przewozie osób i towarów jako najbardziej ekologicznej jego formy.

Nowoczesne przewozy kolejowe są również coraz częściej realizowane na zasadach EXW, które umożliwiają bezpośredni odbiór towarów z przedsiębiorstwa, przy przeniesieniu odpowiedzialności za załadunek na firmę spedycyjną. Taka forma pozwala na ominięcie kosztów, na które w innym wypadku składałyby się jeszcze marże, jakie naliczają poszczególni eksporterzy.