Zgodnie z dodanym w projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie w art. 57 ust. 2 pkt 16, mimo wygaśnięcia stanu zagrożenia epidemicznego, osoby dorosłe nadal będą mogły dostać się do NFZ-owskiego psychologa bez skierowania.

Ta możliwość była wyjątkiem wprowadzonym na czas epidemii COVID-19. Psychiatrzy podkreślali, że pandemia wzmaga poczucie lęku, a więc konieczny jest łatwiejszy dostęp do wsparcia psychologicznego, zatem wprowadzono wyjątek od zasad leczenia specjalistycznego. Podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii osoby dorosłe mogły korzystać z wizyt u psychologa bez skierowania. Nie było ono potrzebne również wtedy, gdy termin wizyty był wyznaczony po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.

Czytaj więcej

Covid-19. Niedzielski zapowiada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, stan zagrożenia epidemicznego kończy się 1 lipca 2023 roku.Ale decyzją ustawodawcy, skierowania do psychologa nie zostaną przywrócone. "Mając na uwadze wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne obywateli, jak również negatywne oddziaływanie na zdrowie psychiczne obywateli aktualnej sytuacji geopolitycznej, w szczególności wojny toczącej się w Ukrainie, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.