Wyniki badania naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia dr Ricardo Jorge w Portugalii opublikowane zostały w czasopiśmie Nature Medicine. Z analiz genetycznych różnych próbek wirusa wynika, że wirus małpiej ospy zmutował od 6 do 12 razy szybciej niż oczekiwano.

Czytaj więcej

Unia Europejska zatwierdziła szczepionkę na małpią ospę

Wcześniejsze badania wyróżniały już dwa główne klady genetyczne wirusów krążących zwyczajowo w Afryce: klad Afryki Zachodniej i klad Dorzecza Konga. Szczepem wirusa obserwowanego podczas obecnej epidemii MPXV 2022 (wirus ospy ospy 2022) jest wirus z kladu Afryki Zachodniej. Jednak wirus wywołujący epidemię jest w rzeczywistości dość daleki od szczepu zachodnioafrykańskiego. Zazwyczaj wirusy takie jak małpia ospa mutują tylko raz czy dwa razy w roku. Naukowcy oszacowali, że ten wirus mutował w tempie 6 do 12 razy wyższym niż się spodziewano. Z czego wynika tak wiele mutacji?

Czytaj więcej

50 przypadków małpiej ospy. Co drugi chory w szpitalu

Wiele wskazuje na to, że niektóre wirusy mogły przetrwać atak enzymu i zachować mutacje. Naukowcy zsekwencjonowali genomy różnych wirusów związanych z epidemią. Przeanalizowali 15 próbek pochodzących z różnych krajów: 10 z Portugalii, i po jednej ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Szwajcarii i Słowenii. Zaobserwowali zjawisko zamieniania się nukleotydów, co może być podobne do sposobu działania enzymu zaangażowanego w odpowiedź przeciwwirusową. Enzym o nazwie APOBEC3, zabija wirusy, powodując błędy podczas kopiowania ich kodu genetycznego. Może się jednak zdarzyć, że mutacje wywołane przez enzym nie rozbiją całkowicie wirusa. Te przetrwałe wirusy są zatem na ogół hipermutowane, co może nadać im cechy zmodyfikowane.

Wyniki tych badań nie dowodzą jeszcze definitywnie, że nadmiar mutacji obserwowany w małpiej ospie 2022 jest bezpośrednią konsekwencją mutacji indukowanych przez enzym APOBEC3. Na podstawie wyników badań naukowcy uważają natomiast, że pojawienie się epidemii w 2022 r. było wynikiem jednego lub większej liczby niedawnych przywleczeń wariantów z Afryki.