Artykuł skupia się na tym w jaki sposób zachowuje się chmura wydychanego dymu. Na tym przykładzie wyjaśniają, że koronawirusem najłatwiej zakazić się stojąc metr od zakażonej osoby, ale do zakażenia może dojść także w sytuacji, gdy osoba taka wyszła już z pomieszczenia, które jednak nie jest wietrzone (np. nie można w nim otworzyć okien lub jest pozbawione systemu wentylacyjnego), przez co wirus dłużej unosi się w powietrzu.

Autorzy artykułu - międzynarodowy zespół badaczy - wzywają pracodawców, placówki ochrony zdrowia i placówki edukacyjne do tego, aby zaczęły przywiązywać większą uwagę do dbania o cyrkulację powietrza w budynkach.

Badacze podkreślają, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 pozwoliła lepiej zrozumieć w jaki sposób działają wirusy przenoszące się drogą powietrzną - w tym jak dochodzi do ich transmisji.

Zaznaczają przy tym, że właściwa wentylacja pomieszczeń nie tylko zmniejszy transmisję koronawirusa, ale także zmniejszy ryzyko przenoszenia się innych wirusów odpowiedzialnych za infekcje dróg oddechowych czy wystąpienia reakcji alergicznych co z kolei zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich branych przez pracowników - a to wiąże się z oszczędnością dla pracodawców.

Jednocześnie badacze przyznają, że transmisja wirusa SARS-CoV-2 poprzez kontakt ze skażoną nim powierzchnią jest obecnie uważana za "względnie minimalną".

"COVID-19 może stać się chorobą sezonową i będziemy musieli żyć z nim jak żyjemy z grypą. W związku z tym rządy i osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia muszą skupić swoje działania na (ograniczeniu) transmisji drogą powietrzną" - piszą badacze.

"Bezpieczne zamknięte środowisko jest niezbędne, nie tylko by chronić niezaszczepionych i tych, których szczepionki nie chronią, ale także, by powstrzymać odporne na szczepionki warianty i nowe zagrożenia przenoszące się drogą powietrzną" - podkreślają.