Wydatki japońskich gospodarstw domowych wzrosły w marcu o 4,4 proc. rok do roku, najmocniej od maja 2004 r. Inflacja w cenach konsumenta, bez cen świeżej żywności wyniosła -1,2 proc. rocznie.

Stopa bezrobocia niespodziewanie wzrosła do 5 proc. (przy szacunkach zakładających poziom 4,9 proc.). Płace wzrosły o 0,8 proc., po raz pierwszy od 22 miesięcy.

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 0,3 proc. względem lutego, a w całym pierwszym kwartale – o 6,7 proc. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w kwietniu z 52,4 do 53,5 pkt.

Bank Japonii podjął dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, podając w komunikacie, że dynamika wzrostu konsumpcji może tymczasowo spowolnić.