Hiszpańska inflacja HICP, czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu, była jeszcze niższa. Wyhamowała bowiem z 2,9 proc. w maju do 1,6 proc. w czerwcu. Spodziewano się jednak jej zejścia do 1,5 proc. O wiele wyższa była inflacja bazowa (czyli nie uwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii). Zwolniła ona jedynie z 6,1 proc. do 5,9 proc.

- Spadek inflacji w Hiszpanii prawdopodobnie nie wpłynie na zmianę retoryki banku centralnego. Prezes Christine Lagarde sygnalizuje, że EBC zachowuje skłonność do zacieśniania polityki pieniężnej, ponieważ bazowa presja cenowa pozostaje uporczywa. Przed nami jeszcze przynajmniej jedna podwyżka - twierdzi Bartosz Wałęcki, analityk Domu Maklerskiego Michael/Strom.