Oddawanie odzieży to najlepszy sposób, by pozbyć się niepotrzebnych ubrań, twierdzi blisko 80 proc. respondentów przebadanych na zlecenie EPP, największego zarządcy centrów handlowych w Polsce. – Dając nieużywanej odzieży drugie życie, możemy wspomóc osoby potrzebujące, ale też wykazać się troską o środowisko naturalne – przekonuje EPP.

Dziewięciu na dziesięciu badanych (89 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że oddawanie nienoszonej odzieży to sposób, by pomóc potrzebującym, a 86 proc. uważa to za wyraz dbania o środowisko. Możliwości dania nieużywanym ubraniom drugiego życia jest wiele – Polacy deklarują, że najczęściej oddają je do specjalnych pojemników (42 proc.), rozdają rodzinie i znajomym (34 proc.) bądź sprzedają (27 proc.). Co piąty badany zanosi odzież na zbiórki (22 proc.) lub przekazuje organizacjom wspierającym osoby potrzebujące (21 proc.).