Takie wnioski płyną z raportu „Jak inflacja zubaża Polaków” przygotowanego przez Warsaw Enterprise Institute. Jego autor Mateusz Benedyk, ekonomista i historyk, dyrektor generalny Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, zbadał wpływ inflacji na budżety gospodarstw domowych rencistów i emerytów, pracowników najemnych (robotników i nierobotników), a także osób prowadzących działalność gospodarczą.

Każdemu po równo