Przez cały 2022 r. amerykański PKB powiększył się o 2,1 proc., po tym jak w 2021 r. wzrósł on aż o 5,9 proc.

Jakie czynniki przyczyniły się do wypracowania przez gospodarkę amerykańską lepszego od prognoz tempa wzrostu? Ze wstępnych danych wynika, że zakupy usług wniosły do wzrostu gospodarczego 1,16 pkt proc. a zmiana poziomu zapasów 1,46 proc. Wkład handlu zagranicznego we wzrost PKB wyniósł 0,56 pkt proc. a wydatków rządowych 0,64 pkt proc.

Czytaj więcej

Goldman Sachs: Chiny prześcigną USA w 2035 roku

Impulsy do wzrostu były więc zróżnicowane. Lekko pesymistycznym sygnałem były jednak dane o konsumpcji prywatnej. Wzrosła ona w ciągu kwartału o 2,1 proc., czyli mniej niż się spodziewano. Najprawdopodobniej przyczyniła się do tego podwyższona (choć w ostatnich miesiącach hamująca) inflacja. Annualizowany wzrost inflacji bazowej PCE, czyli wskaźnika na który dużą uwagę zwraca Fed, wyniósł w czwartym kwartale 3,9 proc.