Polska atrakcyjna dla biznesu ze Skandynawii

Rosną obroty handlowe Polski z krajami Skandynawii. Według danych Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC), wartość wzajemnej wymiany handlowej z czterema skandynawskimi krajami w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się na stałym poziomie ok. 20 miliardów euro rocznie.

Publikacja: 18.06.2016 11:35

– Wstępne dane za 2015 rok pokazują, że Polska zaimportowała ze Skandynawii produkty o wartości 8,9 mld euro, natomiast wyeksportowała towary o wartości 11,6 mld euro – mówi Carsten Nilsen, przewodniczący SPCC.

Wśród wszystkich gospodarek skandynawskich najważniejszym partnerem handlowym dla Polski pozostaje Szwecja. Jest ona także w pierwszej dziesiątce najważniejszych kierunków eksportowych polskich firm.

Według opublikowanego przez SPCC najnowszego raportu poświęconego współpracy polskiego i skandynawskiego biznesu -„Polsko-Skandynawska współpraca gospodarcza. Inwestycje, wymiana handlowa i skandynawscy inwestorzy w Polsce" - firmy ze Skandynawii znajdują się na szóstym miejscu wśród najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Ich udział w ogólnej wartości wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce sięgał na początku ubiegłego roku 6 proc. W Polsce zarejestrowanych jest 2167 spółek z udziałem kapitału skandynawskiego. Stanowią one 5. pod względem liczebności grupę firm zagranicznych i reprezentują 8,3 proc. kapitału zagranicznego w Polsce.

Według SPCC, w ciągu ostatnich 10 lat liczba skandynawskich firm w Polsce wzrosła o 37 proc. Rekordowy napływ inwestycji o wartości 3,2 mld euro miał miejsce w 2011 roku. W 2014 roku inwestorzy szwedzcy odnotowali największą spośród wszystkich inwestorów zagranicznych stopę reinwestycji, kształtującą się na poziomie 72 proc.

Przedstawiciele skandynawskiego biznesu zwracają uwagę, że dawne postrzeganie Polski jako kraju pozyskiwania taniej siły roboczej zmieniło się na wizerunek atrakcyjnego partnera dla firm norweskich. Polska jest dużym odbiorcą norweskich ryb, szybko rozwija się współpraca w przemyśle morskim oraz w sektorze obronnym, a kolejną obiecującą dziedzinę dla norweskich dostawców stanowi produkcja energii odnawialnej.

- Dzisiejsza Polska może pochwalić się wykształconą kadrą, dużą bazą konsumencką z wysokim potencjałem wzrostu, zmodernizowaną infrastrukturą oraz latami silnego i stałego rozwoju – twierdzi Kjell Arne Nielsen, radca handlowy Innovation Norway.

Z kolei według Pera Hammarlunda, szefa Emerging Markets Strategist, SEB, Polska przyciąga inwestorów portfelowych oferując największy i najbardziej płynny rynek w Europie Wschodniej. Zdaniem Carstena Brochnera Thinga, dyrektora zarządzającego oddziałem Danske Bank w Polsce, Polska określana jest często jako rozwiązanie alternatywne w zakresie outsourcingu dla firm produkcyjnych. Rozwój gospodarczy kraju w ostatnich latach oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników sprzyjały powstawaniu firm opartych na wiedzy. Jest to stały trend, o czym świadczy chociażby prognozowany przez Danske Bank wzrost PKB na poziomie 3,3 proc w 2016 roku.

- Mimo, że w pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnął tylko 3,0 proc, wiele krajów na całym świecie byłoby więcej niż zadowolonych z takiego tempa wzrostu - zauważa Thing.

– Wstępne dane za 2015 rok pokazują, że Polska zaimportowała ze Skandynawii produkty o wartości 8,9 mld euro, natomiast wyeksportowała towary o wartości 11,6 mld euro – mówi Carsten Nilsen, przewodniczący SPCC.

Wśród wszystkich gospodarek skandynawskich najważniejszym partnerem handlowym dla Polski pozostaje Szwecja. Jest ona także w pierwszej dziesiątce najważniejszych kierunków eksportowych polskich firm.

Pozostało 86% artykułu
Dane gospodarcze
Po wyborach konsumenci w lepszych nastrojach. Spodziewają się zmian
Dane gospodarcze
W gospodarce wiosna, a stopy procentowe zamrożone. Co zrobi RPP?
Dane gospodarcze
Słabość strefy euro polskim producentom nie straszna
Dane gospodarcze
W gospodarce karnawał zaczął się już latem. Hamowanie inflacji dobiegło końca
Dane gospodarcze
GUS podał najnowsze dane o listopadowej inflacji
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?