Jak to jest z polską gospodarką? W jakiej sytuacji znajdujemy się obecnie?

- Jesteśmy w okolicach szczytu koniunktury. Sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo dobra i wiele, jeśli nie większość wskaźników, jest w tym przypadku na historycznych maksimach lub w tych okolicach - mówił Andrzej Rzońca, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Czy szczyt koniunktury oznacza, że przed nami teraz długa droga w dół? Ostatnie odczyty GUS zwróciły uwagę na wiele negatywnych trendów, jakie pojawiły się ostatnio w polskiej gospodarce.

- Problemem są inwestycje, których wartość spadła o niemal 5 proc. Jest to niepokojące, gdyż ostatni raz podobny wynik mieliśmy pod koniec 2012 r., czyli w okresie w którym polska gospodarka zmagała się ze skutkami kryzysu fiskalnego w strefie euro. Teraz jesteśmy u szczytu koniunktury, a inwestycje spadają bardzo mocno - tłumaczył.

- Nie mamy jeszcze danych ze wszystkich gospodarek Unii Europejskiej, ale z tych które już znamy, nie jesteśmy w stanie znaleźć ani jednego przykładu, gdzie inwestycje spadałyby tak mocno. Takiej sytuacji nie mamy nawet w Wielkiej Brytanii. Brexit nie przestraszył przedsiębiorców na Wyspach tak bardzo, jak "dobra zmiana" przestraszyła polskie firmy - wskazywał.