[srodtytul]15 lutego[/srodtytul]

- Japonia – PKB w IV kw. (dane wstępne).

[srodtytul]16 lutego[/srodtytul]

- Węgry – produkcja przemysłowa w grudniu.

- Japonia – dynamika PKB w IV kw., produkcja przemysłowa w grudniu.

- Firmy: GPM Vindexus – koniec przyjmowania zapisów na akcje; Index Copernicus – przydział akcji; Piecobiogaz – koniec budowy księgi popytu.

[srodtytul]17 lutego[/srodtytul]

- GUS – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu.

- Niemcy – indeks instytutu ZEW w lutym.

- Strefa euro – bilans handlu zagranicznego w grudniu.

- Szwajcaria, Czechy – sprzedaż detaliczna w grudniu.

- Wielka Brytania – poziom inflacji CPI w styczniu.

- Stany Zjednoczone – indeks rynku nieruchomości NAHB w lutym.

- Firmy: Epigon – wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.

[srodtytul]18 lutego[/srodtytul]

- RPP – posiedzenie ws. stóp procentowych.

- GUS – liczba mieszkań oddanych do użytku w lutym.

- Wielka Brytania – protokół z posiedzenia Banku Anglii w sprawie stóp procentowych.

- Stany Zjednoczone: protokół z posiedzenia Fedu w sprawie stóp procentowych; produkcja przemysłowa w styczniu; zezwolenia na budowy domów i rozpoczęte budowy domów w styczniu.

- Niemcy – indeks instytutu Ifo o światowym klimacie w biznesie.

- Firmy: Piecobiogaz – początek przyjmowania zapisów na 9 mln akcji serii B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji; Sfinks – NWZA o sytuacji finansowej spółki, emisji nowych akcji, zmianach w składzie RN.

[srodtytul]19 lutego[/srodtytul]

- RPP – protokół z posiedzenia Rady.

- GUS – poziom inflacji PPI w styczniu, produkcja przemysłowa w styczniu.

- Stany Zjednoczone – poziom inflacji PPI w styczniu, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych.

- Japonia – decyzja Banku Japonii ws. stóp procentowych.