Bank centralny podał też dziś dane o inflacji bazowej w styczniu (wcześniej nie publikował ich ze względu na zmianę przez GUS tzw. koszyka inflacyjnego, która ma wpływ na kalkulację wskaźników inflacji bazowej). Główny wskaźnik wyniósł 1,6 proc. – był taki sam, jak w grudniu ub.r.

Oficjalny wskaźnik inflacji podawany przez GUS zarówno w styczniu jak i w lutym wynosił 3,6 proc. Cel Rady Polityki Pieniężnej to inflacja na poziomie 2,5 proc. RPP dopuszcza odchylenia od celu o 1 pkt proc. w górę i w dół od celu.