Według Narodowego Banku Ukrainy (NBU), wzrost rezerw wynikał z otrzymania przez Ukrainę finansowania zewnętrznego oraz zakupu walut obcych przez bank centralny. Rezerwy międzynarodowe Ukrainy na koniec 2021 r. wyniosły równowartość 30,6 mld dolarów.

W sierpniu 2021 r. Ukraina otrzymała 1,928 mld specjalnych praw ciągnienia (SDR) w ramach ogólnej dystrybucji od MFW, przypomina agencja Unian. W listopadzie Kijow dostał drugą transzę kredytu MFW w ramach programu stand-by w wysokości 500 mln SDR. W ciągu roku 2021 także inna pomoc zwiększyła stan ukraińskich rezerw, w tym z Komisji Europejskiej w wysokości około 600 mln euro.

Łącznie Ukraina otrzymała w 2021 r. 11,2 mld dolarów ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, co niemal zrównoważyło płatności za obsługę i spłatę długu publicznego w walutach obcych (11,5 mld dol.).

Do tego NBU działał zgodnie ze Strategią Interwencji Walutowej i wykupił istniejącą na rynku nadwyżkę walut obcych w celu uzupełnienia rezerw międzynarodowych, nie hamując trendu rynkowego.

Czytaj więcej

Ukraina: Szef unijnej dyplomacji pojawił się na linii frontu

„Na koniec roku skup walut obcych netto przez bank centralny przekroczył 2,4 miliarda dolarów. W grudniu 2021 roku rezerwy międzynarodowe Ukrainy wzrosły o 342,5 miliona dolarów, czyli 1,1%. wymiany zarobków na rzecz rządu” – głosi komunikat NBU.

Na dynamikę rezerw wpłynęła również działalność NBU na międzybankowym rynku walutowym. Aby złagodzić nadmierne wahania, bank wykupił 84 mln dol. na rynku walutowym i sprzedał w ciągu ostatniego miesiąca 236,5 mln dol. W konsekwencji wielkość sprzedaży netto walut obcych przez bank centralny na rynku walutowym w grudniu wyniosła 152,5 mln dol. Dodatkowo na dynamikę rezerw decydowała również aktualizacja wyceny instrumentów finansowych.

„Obecna wielkość rezerw międzynarodowych zapewnia finansowanie 4,1 miesiąca przyszłego importu, co jest wystarczające do wypełnienia zobowiązań Ukrainy oraz bieżącej działalności rządu i banku centralnego” – ogłosił NBU.