Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP), czyli liczony według unijnej metodologii, na koniec III kwartału 2021 r. wyniósł ok. 1 419 mld zł – podało w piątek Ministerstwo Finansów.

W porównaniu z II kwartałem ten dług zwiększył się o 16,7 mld zł, a w porównaniu z końcem 2020 r. – o 82,2 mld zł (6,2 proc.).

Z kolei państwowy dług publiczny (PDP), czyli zadłużenie państwa liczone według polskiej metodologii, na koniec III kw. 2021 r. sięgnął 1 161 mld zł. I był o 8,5 mld zł większy niż kwartał wcześniej i o 48,9 mld zł niż na koniec 2020 r.

Czytaj więcej

W przyszłym tygodniu nowe taryfy na gaz i prąd. Tanio nie będzie

Oznacza to, że różnica między długiem EDP i PDP wciąż rośnie. Jeszcze na koniec 2019 r. było to ok. 55 mld zł, a koniec 2020 r. - 225 mld zł, a na koniec III kw. 2021 r. – już prawie 260 mld zł. Gwałtowny skok tej różnicy między 2020 a 2019 rokiem to efekt uruchomienia pozabudżetowych środków na walkę z pandemią – tarczy finansowej zarządzanej przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (FPC), którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Także w 2021 roku te fundusze ciągle rosły – zadłużenie PFR wzrosło o ok. 9 mld zł, a FPC – o 34 mld zł.