Z opublikowanego w czwartek raportu tego think-tanku wynika, że w 2017 r. dochody państwa z tytułu VAT wzrosły o 8 proc. dzięki większej ściągalności tego podatku, o 6 proc. dzięki dobrej koniunkturze i o 0,4 proc. dzięki wzrostowi efektywnej stawki VAT.

- Z naszych wyliczeń wynika, że w Polsce na zwiększenie wpływów z VAT w podobnym stopniu złożyły się lepsza ściągalność i bardzo dobra koniunktura gospodarcza w latach 2016-2018 – powiedział dr Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE i kierownik zespołu, który na zlecenie Komisji Europejskiej przygotował raport „Analiza ilościowa luki VAT w krajach UE”.

W 2017 r. dochody budżety z tytułu VAT zwiększyły się w Polsce o blisko 15 proc. Przy tym luka VAT – czyli różnica między teoretycznymi zobowiązaniami z tytułu VAT a faktycznymi wpływami do budżetu – zmalała o 6,4 pkt., do 13,7 proc. W 2018 r., jak szacuje CASE, była już prawdopodobnie poniżej 10 proc. 

Za sprawą dobrej koniunktury, w 2017 r. dochody z tytułu VAT rosły we wszystkich krajach UE, ale nigdzie nie zwiększyły się tak bardzo, jak w Polsce. W innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które rosły w podobnym do Polski tempie, dochody te wzrosły o 8-10 proc., a w całej UE o 4,1 proc. Wynik zbliżony do Polski osiągnęły jeszcze Malta (13,9 proc.) oraz Cypr (11,3 proc.).

Także pod względem zasypywania luki VAT Polska należała w ostatnich latach do unijnych liderów, na równi z Maltą. W całej UE zmniejszyła się ona w 2017 r. z 12,2 proc. teoretycznych zobowiązań z tytułu tego podatku do 11,2 proc.