Od ujawnienia go w 2015 r. niemiecka grupa zapłaciła ponad 27 mld euro na uregulowanie pozwów sądowych inwestorów i konsumentów, także kar umownych i grzywien wymierzonych przez organy nadzoru i na działania zaradcze mające zmniejszyć emisję spalin diesli. Według  Wittera, w 2020 r. grupa poniesie w dalszym ciągu koszt około miliarda euro na kwestie związane z oszukiwaniem z emisjami spalin.

Volkswagen trzyma się planów wprowadzenia na giełdę w 2019 r. swego działu ciężarówek, nadal dostrzega potencjał wzrostu w Chinach — powiedział też dyrektor finansowy.