DWS Group, Legal and General Investment Management oraz Pacific Investment Management Co. znalazły się wśród 457 inwestorów, którzy napisali wspólny list do głów państw przed szczytem przywódców krajów G-7, który rozpocznie się w piątek w Kornwalii w Anglii. Inwestorzy zażądali, aby wszystkie rządy zobowiązały się do zerowej emisji netto do połowy stulecia, podwyższyły cele redukcji emisji do 2030 r., zlikwidowały dotacje do paliw kopalnych i wycofywały się z produkcji energii elektrycznej z węgla.

Zmiany klimatyczne będą kluczowym tematem rozmów podczas spotkania G-7, które odbywa się pięć miesięcy przed konferencją klimatyczną ONZ w Glasgow, na której oczekuje się, że sygnatariusze porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r. zrewidują swoje obietnice ograniczenia emisji i ustalą ambitniejsze cele. Koalicja inwestorów argumentuje, że kraje, które szybko zmierzają do dekarbonizacji i przygotowują się na przyszłość mniej uzależnioną od paliw kopalnych, prawdopodobnie przyciągną również więcej kapitału.

„Kraje, które wyznaczają sobie ambitne cele i wdrażają spójną krajową politykę klimatyczną w krótkim i średnim okresie, będą coraz bardziej atrakcyjnymi miejscami do inwestowania” – napisali inwestorzy. „Pełne wdrożenie porozumienia paryskiego stworzy znaczące możliwości inwestycyjne w czyste technologie, zieloną infrastrukturę i inne aktywa, produkty i usługi potrzebne w tej nowej gospodarce” - dodano w oświadczeniu.

Koalicja inwestorów, w skład której wchodzą również Amundi SA i Fidelity International, wezwała również do tego, aby plany naprawy gospodarczej po pandemii Covid-19 wspierały przejście na zerowe emisje netto oraz aby sprawozdawczość finansowa związana z klimatem stała się obowiązkowa.

- Wiodący światowi inwestorzy jasno dają do zrozumienia, że ??oczekują, że rządy pokażą jak są zaangażowane w walkę z kryzysem klimatycznym - powiedziała Stephanie Pfeifer, dyrektor generalna Institutional Investors Group on Climate Change.