PGNiG jest coraz bliżej rozpoczęcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej na terytorium Ukrainy. Niedawno otrzymał zgodę tamtejszego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego udziału w firmie KarpatGazVydobuvannya należącej do amerykańskiej grupy Energy Resources of Ukraine (ERU). Obecnie transakcja jest na etapie uzyskiwania zgód korporacyjnych w polskiej spółce. PGNiG nie ujawnia, kiedy może dojść do jej sfinalizowania ani jaka może być jej wartość.

Blisko Przemyśla

– Spółka KarpatGazVydobuvannya posiada koncesje na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w obwodzie lwowskim bezpośrednio przy granicy z Polską. Obszar ten pod względem geologicznym stanowi przedłużenie złoża Przemyśl (największego złoża gazu ziemnego w Polsce, które PGNiG eksploatuje od ponad 60 lat), a jego atrakcyjność potwierdzają przeprowadzone przez PGNiG analizy geologiczne – informuje biuro public relations polskiej spółki.

Dodaje, że działalność prowadzona przez KarpatGazVydobuvannya obejmować będzie poszukiwanie złóż gazu, a w dalszej perspektywie możliwe będzie również jego wydobycie. Według PGNiG odkrycie złoża gazu o wartości handlowej otworzyłoby dla koncernu szeroki rynek zachodniej Ukrainy na dalsze projekty akwizycyjne i poszukiwawcze oraz na możliwość umocnienia jego pozycji w tej części Europy. Ponadto ewentualne prace wiertnicze i geofizyczne mogą być wykonywane przez firmy z grupy PGNiG.

Drugim udziałowcem KarpatGazVydobuvannya będzie firma ERU Management Services z grupy ERU. To podmiot zajmujący się m.in. importem i sprzedażą gazu na Ukrainie. Od 2016 r. PGNiG i ERU rozwijają współpracę handlową, której przedmiotem jest obrót gazem na tamtejszym rynku.

Analizy danych

Polska spółka podpisała też z grupą Naftogaz list intencyjny dotyczący współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji ukraińskich zasobów węglowodorów. – Aktualnie prowadzone są działania związane z wyborem konkretnych lokalizacji do współpracy. Są to przede wszystkim analizy danych geologiczno-złożowych obszarów położonych głównie w obwodach lwowskim i iwanofrankowskim – informuje PGNiG. Zaznacza, że jest zainteresowane współpracą z Naftogazem, a nie nabyciem całości udziałów w poszczególnych koncesjach. W przypadku pozytywnych wyników prowadzonych analiz oraz uzyskania potrzebnych zgód administracyjnych i korporacyjnych spółki mają rozpocząć realizację konkretnych projektów.

– Ukraina jest interesującym dla PGNiG kierunkiem rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej m.in. ze względu na bliską lokalizację geograficzną oraz możliwość przełożenia doświadczenia w poszukiwaniach i wydobyciu z rynku polskiego na ukraiński – przekonuje spółka. Zauważa, że dla tego rynku założyła dedykowaną firmę Exalo Drilling Ukraine zajmującą się świadczeniem usług wiertniczych. PGNiG ma już też przedstawicielstwo w Kijowie. Jego zadaniem jest wspieranie działalności koncernu na Ukrainie.

Na tym nie koniec. PGNiG na bieżąco monitoruje rynek ukraiński i w razie pojawienia się nowych atrakcyjnych możliwości biznesowych będzie analizowało zwiększenie zaangażowania u naszych wschodnich sąsiadów.

Z ostatnich danych BP wynika, że w 2019 r. Ukraina pozyskała z własnych złóż 19,6 mld m sześc. gazu. Z kolei w Polsce było to niespełna 4 mld m sześc. W obu krajach w ostatnich latach wydobycie nie ulega istotnym zmianom. O ile jednak my zaspokoimy z własnych złóż ok. jednej piątej krajowego zapotrzebowania, o tyle Ukraina – już ponad dwie trzecie. Co więcej, u nas ten udział systematycznie spada (ze względu na rosnący popyt), a u naszych wschodnich sąsiadów rośnie (tam zużycie z kolei maleje).