Po długich negocjacjach związki zawodowe kopalni zaakceptowały program konsolidacji grupy kapitałowej prowadzony przez PGE. To pierwsze takie porozumienie w grupie.

W efekcie osiągniętego kompromisu pracownicy kopalni zachowają dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia (np. gwarancje zatrudnienia),nie będzie natomiast mowy o rozszerzaniu istniejących już bonusów. Dzięki temu udało się zakończyć spór zbiorowy trwający w kopalniach od miesięcy.

Chcąc przeprowadzić integrację spółek wchodzących w skład PGE, zarząd grupy musi konsultować się z przedstawicielami załóg we wszystkich obszarach działalności grupy (od wydobycia węgla, przez produkcję energii w elektrowniach, po jej przesył sieciami dystrybucyjnymi i handel) w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych. jp