- Postępowanie idzie sprawnie, wydanie decyzji to nie jest już odległy termin - zapowiedziała na 38. Międzynarodowej Konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dopytywana przez media dodała, że realne jest, że stanie się to jeszcze w tym roku. - Badamy wszystkie rynki wspólne dla uczestników tej transakcji i ich grup kapitałowych, by sprawdzić czy np. nie ma takiej sytuacji, że w jednej grupie znajduje się firma produkująca dekodery, a w drugiej - producent podzespołów do tych urządzeń - tłumaczyła. Zygmunt Solorz-Żak, właściciel Spartan Capital Holdings, który jest równocześnie głównym właścicielem m.in. Cyfrowego Polsatu, a teraz poprzez ta pierwsza spółkę przejmuje Polkomtel, nie ukrywał, że chciałby połączyć działalność swoich głównych firm. - Spełniamy wszystkie prośby kierowane do nas z UOKiK bardzo szybko. To, co chcemy przeprowadzić, to działanie zupełnie nowe zarówno w Polsce jak i na świecie, bo nie ma wiele tego typu połączeń działalności mediowych i telekomunikacyjnych. To inicjatywna, która jest dla nas wyzwaniem - mówił Solorz-Żak na konferencji PIKE.

Wniosek w sprawie transakcji opiewającej na ponad 18 mld zł  trafił do UOKiK 21 lipca.