Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie 2,6 tys. ton nawozów na dobę (do 820 tys. ton rocznie). Granulowana saletra amonowa i saletrzak pozwolą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na nawozy ze strony rolnictwa wielkoobszarowego. Poza instalacjami produkcyjnymi projekt obejmował budowę obiektów logistycznych i towarzyszących przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca oraz pakowania i magazynowania gotowych produktów.

Wykorzystanie w nowej wytwórni procesu granulacji mechanicznej umożliwia wytwarzanie nawozów o znacznie bardziej zróżnicowanym składzie niż w stosowanej dotychczas granulacji wieżowej. Spółka przekonuje, że produkcja jest też bardziej przyjazna dla środowiska i bezpieczniejsza, podobnie jak transport wytworzonych nawozów. - Jako sprawdzony partner polskich rolników musimy odpowiadać na ich potrzeby, dlatego cały czas poszerzamy ofertę produktową i podnosimy jakość naszych wyrobów. Wszystkie nasze inwestycje są planowane i realizowane pod kątem korzystnego wpływu na środowisko i klimat – zapewnił Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Zakład w Puławach realizuje też inne inwestycje. W 2021 r. zakończy modernizację i rozbudowę instalacji kwasu azotowego.