W 2020 r. straty sektora turystycznego i branż pokrewnych wyniosły 2,4 bln USD a globalny ruch turystyczny spadł o 74 proc. w porównaniu z poziomem z 2019 r. W 2021 r. straty mogą sięgnąć od 1,7 bln USD do 2,4 bln USD.

Eksperci UNCTAD przeanalizowali trzy scenariusze. Pierwszy mówi, że globalny ruch turystyczny będzie w 2021 r. o 75 proc. mniejszy niż przed pandemią. Drugi przewiduje spadek o 63 proc. Trzeci wskazuje na spadek o 73 proc. w krajach z niskim odsetkiem ludzi zaszczepionych i o 37 proc. w państwach, w których ten odsetek jest wysoki. W najbardziej optymistycznym wariancie Europa Środkowo-Wschodnia traci 2,5 proc. PKB z powodu złamania w turystyce, w najbardziej pesymistyczny jej straty sięgają 3,5 proc. PKB Regionem świata najbardziej dotkniętym kryzysem w branży ma być Ameryka Środkowa. Tam spadek PKB związany z turystyką może wynieść od 9,9 proc. PKB do 11,9 proc. PKB.