Mimo wyjątkowo trudnej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego średnie pensje w branży będą wyższe niż w 2012 r. O podwyżkach na razie nie informuje Bogdanka, a Południowy Koncern Węglowy podaje, że płace jego załogi pozostaną na poziomie identycznym jak w 2012 r. Inaczej wygląda sytuacja w pozostałych firmach.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej, zgodnie z ubiegłorocznym porozumieniem, płace mają rosnąć o poziom inflacji.

Z kolei w Kompanii Węglowej podwyżkowe rozmowy odbędą się dopiero po obliczeniu wyników I półrocza 2013 r. i gdy będą prognozy wynikowe na II półrocze. Na razie w kwietniu górnicy tej największej w branży spółki w UE będącej jednocześnie największym śląskim pracodawcą dostali jednorazowe premie (średnio kilkaset złotych na osobę) zależne od miejsca pracy: pracownicy dołowi 14,40 zł za przepracowaną dniówkę, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla – 9,40 zł, a zatrudnieni na powierzchni – 5,40 zł lub 3,60 zł (w zależności od stanowiska).

6,89 tys. zł brutto wynosiła z dodatkami w 2012 r. średnia pensja w górnictwie węgla kamiennego

Na podwyżki dla załogi po wielotygodniowych negocjacjach zdecydował się zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, tłumacząc m.in., że górnicy KHW zarabiają najmniej. Decyzję skrytykował wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Sprawie przyjrzy się rada nadzorcza spółki.

– Punkt dotyczący sytuacji finansowej mamy w porządku posiedzenia planowanego na 28 czerwca – mówi „Rz" Jan Klimek, przewodniczący rady nadzorczej KHW.

Podwyżki w górnictwie to temat o tyle wrażliwy, że na zwałach kopalń zalega ponad 8 mln ton niesprzedanego paliwa wartego obecnie ok. 3 mld zł.

W 2012 r. spółki węglowe wydały w sumie na wynagrodzenia dla ponad 100-tys. załogi ponad 8,34 mld zł.